Dog.bg Форуми : Помощна тема

Към съдържанието

 
 
 

Помощна тема: За Dog.bg

Форумът на Dog.bg е посветен на животните и обединява хора с еднакво позитивно чувство към тях.
Той има за цел:
- да възпитава положително отношение и любов към животните;
- да подпомага тяхното образовано и отговорно отглеждане;
- да популяризира породите, да разяснява тяхната специфика и да насърчава тяхното опазване, чистопородно развъждане и селекция съгласно принципите на международните киноложки и фелиноложки организации;
- да популяризира хуманните практики за ограничаване броя на безстопанствените кучета и котки;
- да подпомага връщането по домовете на изгубени/намерени домашни любимци и оказване на помощ на животни в беда.

Използвайки този форум, вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове, които представляват лъжа, които са клеветнически, оскърбителни, вулгарни, които прокламират омраза и ненавист. Текстове, които са написани крайно неприлично и нецензурно, които са със сексуално ориентирано съдържание, които са заплашителни, които представляват намеса в личния живот на човека. Съгласявате се, че няма да публикувате текстове със съдържание за възрастни" или със порнографско съдържание, или текстове, които нарушават националните и международните закони. Мненията, предоставени от вас, са пуснати доброволно и всеки има право да ги копира и разпространява както намери за добре, освен ако не е указано изрично, че съдържат текстове, които са обект на авторско право. Снимките, публикувани във форума и галериите, се считат за интелектуална собственост на своя автор и не могат да бъдат копирани и разпространявани свободно без неговото съгласие.

Трябва да знаете, че е невъзможно за екипа и собственика на този форум да проверяват валидността на всеки един пост. Моля помнете, че ние не следим активно и постоянно, нито проверяваме постовете преди да са публикувани и не сме отговорни за съдържанието на тези постове. Ние не гарантираме точността, пълнотата и полезността на публикуваната от потребителите информация. Постовете изразяват гледната точка на автора им и не непременно на екипа от модератори, администратори, помощници или на собственика на този форум. Всеки, който почувства, че публикувано съобщение е нежелателно, има възможност да уведоми затова администратор или модератор незабавно. Екипът и собственикът на този форум си запазват правото да премахват неприемливо съдържание, в разумен срок от време, ако това действие е преценено като необходимо. Това се извършва ръчно, моля разберете, че съобщенията, не могат да бъдат премахвани и редактирани на момента. Това се отнася и информацията и във профилите на потребителите.

Вие като потребители оставате единствено отговорни за съдържанието на съобщенията, които публикувате. Ако публикувате материал, на който не сте автор, задължително трябва да посочите, че е цитат и да дадете линк към източника.

Освен това вие се съгласявате да не причинявате вреда на този форум и на всеки свързан с този форум сайт, на екипа на форума, и неговите сътрудници. Собственикът на този форум също така си запазва правото да разкрие вашата самоличност (или всяка друга информация) в случай на жалба или друго юридическа санкция, която е произлязла поради вашата употреба на този форум.
При регистрирането вие избирате своето потребителско име. Съветваме ви това име да е уместно. С получаването на достъп до форума, се съгласявате да не разкривате своята парола на никого. Също така се съгласявате НИКОГА да не използвате чужд акаунт за каквато и да е цел. Горещо ви съветваме да използвате сложни и уникални пароли за вашия акаунт, за да предотвратите чужда намеса.

След регистрацията си в този форум, вие имате възможност да попълните подробна информация за вас във вашия профил. Ваша лична отговорност е тази информация да е точна и ясна. Всяка информация, която собственикът на форума или екипът преценят, че е заблуждаваща, лъжовна или вулгарна, ще бъде премахната без предварително предупреждение. Възможно е да има и по-тежки санкции. С всеки ваш пост, вашият IP адрес се записва и ще бъде използван при събитие, което налага вашето отстраняване от форума. Това ще се случи след като бъдете предупредени да спазвате правилата или без предупреждение при значително нарушаване на правилата на този форум .

Защо ни има ?

Дори да помогнем на една кученце да намери дом - заслужава си. Дори да засадим едно единствено дърво - заслужава си.

Вярваме в това.

Добре дошли в форумите на Dog.bg !