Dog.bg Форуми : Помощна тема

Към съдържанието

 
 
 

Помощна тема: Модератори, потребителски групи

Модератор(Глобален, Специализиран или Клубен) трябва:
-да следи темата да бъде в правилния раздел на форума;
-да следи заглавието на темата да съвпада със съдържанието и да е информативно;
-да разделя темите, когато разговорът се раздели в различни посоки;
-да внимава да няма дублиране на теми с еднакво съдържание като слива темите или насочва създателите на нови теми към вече съществуващите;
-да осведомява своевременно администраторите в случаи на злоупотреби от всякакъв вид;
-да следи за актуалността и броя на т.нар. Важни теми те не трябва да са твърде много или да се повтарят в отделните категории на форума. При нужда може да се направи Важна тема с линкове към основните въпроси и съществена информация;
-да почиства темите от ненужни диалози /разговори за ЛС, препирни, неважни за останалите потребители или несвързани с темата мнения/, за да бъдат темите по-информативни и лесни за преглед;
-да създава обстановка за приятно и ползотворно общуване между потребителите в поверените им форуми, като премахва причините, които пречат на това;
-да заключва теми, развитието на които е необходимо да спре преди скандалът да е избухнал;
-да осведомява потребителите и администраторите за действията си чрез ЛС или съобщения в проблемните теми в случаите, когато тези действия представляват съществена намеса в съответната тема и биха могли да внесат объркване или неяснота.
С червено пише само администрацията и модераторският екип.

На Клубните и Специализираните модератори се препоръчва:
-да не създават нови теми по въпроси, които вече са обсъждани обстойно и подробно в други сегменти на форума. (такива са например темите за хранене, възпитание и развъждане, често дублиращите теми са по-слаби от оригиналните)
-да образоват и помагат на новите в техните форуми (независимо дали са членове на клуба или не) всеки е започвал от нулата някога.
-да не позволяват форумът им да се превръща в елитарно или затворено общество.
-да следят и останалите сегменти на форума, за да са в час.
-да следят съобщенията на Администраторите за обновления в структурата и правилата на форума.

Глобалният модератор или Администраторът се намесва в Клубните форуми при неспазване на правилата на Dog.bg от страна на Клубния модератор или по технически и административни причини. Модераторите на клубните форуми модерират по политика на клуба, която не задължително съвпада с политиката на модериране в Dog.bg.
Препоръчително е Клубните модератори да създадат тема, с която да осведомят потребителите за допълнителните си правила, в случай, че има такива.

Връзка с модераторите

Ако искате да се свържете с някой модератор, или просто да видите списъка им - кликнете на връзката "Модераторите" в дъното на главната страница на форума, или в личния си "Помощник".

Списъкът показва администраторите (хора с достъп до главния административен панел), глобалните модератори (които могат да модерират навсякъде) и модераторите на отделни форуми.
Ако проблемът ви е свързан с потребителския ви акаунт - свържете се с някой администратор. Ако става дума за някое мнение или тема във форума - трябва ви модератор.

Оплакване от постинг

Ако опцията е разрешена от администратора на форума, до всеки постинг ще виждате бутон "Оплакване". Тази функция ви позволява да се оплаквате на модератора на форума (или на администратора, ако форумът е без модератор). Използвайте функцията, за да уведомявате модераторите за постинги, които според вас са недопустими. Не използвайте това, за да си говорите с модератора!. Ако просто искате да си приказвате с него, използвайте лични съобщения. Ако опцията не е разрешена, използвайте лични съобщения с линк към постинга.

НОТА БЕНЕ:
-ВАЖНИ са теми с подреден, добре съставен и съществен списък на темите от форума; законите на форума; задължителни за потребителите теми; Не се препоръчва залепването като Важни на теми, които вече съществуват в други сегменти на форума.
-При триене на повече от едно съобщение модераторите се умоляват да използват опцията Раздели темата вместо да трият съобщенията едно по едно. Всички изтрити съобщения автоматично се запазват в Архив.

Потребителски групи

В форума са въведени потребителски групи, които могат да бъдат както общи, така и тематични. Възможно е достъпът на определени групи до определени раздели на форума да бъде ограничен.
Класификацията на общите групи се определя от броя на вашите постове, докато в тематична група можете да бъдете добавен само след решение на съответния модератор на дадената тема.