Dog.bg Форуми : Помощна тема

Към съдържанието

 
 
 

Помощна тема: Подписи и аватари

Подписите и аватарите трябва да бъдат съобразени с тематиката на сайта.

1. Подписът може да представлява:
а) Само картинка (без текст) с максимална широчина 450 пиксела и максимална височина 130 пиксела.
б) Картинка с максимален размер 450x90 пиксела и два реда текст нормална големина. Допуска се една единствена картинка от този размер.
с) Само текст - максимум 4 реда текст със стандартна големина, до 300 символа. Размерът на текста трябва да е малък или стандартен.
д) Текстът в подписа може да съдържа само един линк и не може да нарушава правилата за ползване на форумите на Dog.bg.Не се допускат линкове към сходни форуми или сайтове,
които са с цел явна реклама без разрешението на администрацията. Изключение правят само сайтове на организации, клубове или развъдници за чистопородно развъждане,
регистрирани в съответните киноложки или фелиноложки организации.

Подписите, неотговарящи на горните изисквания, ще бъдат редактирани. Потребители, които упорито не спазват тези правила ще бъдат предупреждавани.

2. Аватарът не може да бъде картинка с порнографски изглед или да съдържа жестокости. Също така той не може да представлява лого на официална организация - федерация или клуб.
Препоръчително е аватарът да не бъде твърде фрапантен, за да не затруднява разглеждането на форума, привличайки твърде вниманието на четящите. (Същото важи и за подписите.)

Потребители, които не спазват правилата за добавяне на аватар ще бъдат предупреждавани и/или могат да загубят правото си да използват аватар.

Моля да се избягват мигащи, светещи и всякакъв такъв вид аватари или подписи, които противоречат на общия дух на форума.