Dog.bg Форуми : Помощна тема

Към съдържанието

 
 
 

Помощна тема: Календар

Форумът има вградени екстри, които ви позволяват да го използвате за календар. Можете да стигнете до тях чрез връзката "Календар".

Можете да въвеждате в календара свои лични дати и събития, които са недостъпни за други потребители и са за ваше лично ползване. За да добавите ново събитие - използвайте бутона за добавяне на събитие, който ще ви вкара в съответното меню. Можете да добавяте три вида събития:


* Еднократно събитие, което продължава един ден. Използвайте първата опция и просто изберете дата.

* Продължаващо събитие - това е събитие, което продължава няколко дни. За да маркирате целия период, изберете начална и крайна дата на събитието. Има опция да дадете акцент на това събитие - полезна, ако на дадена дата има повече от едно такова събитие и искате това да се открои измежду останалите.

* Повтарящо се събитие - това е еднодневно събитие, което се повтаря на определени интервали от време - например всяка седмица, месец или година.


Ако администраторът ви е дал такива права, можете да добавяте и публични събития, които да се виждат от всички участници на форума, а не само от вас.

Публичните събития се виждат от всички и се добавят само от модератор или администратор със съответните права.