Dog.bg Форуми : Изпитания на кучетата от служебни направления

Към съдържанието

 
 
 

Свернуть Прикрепени тагове

Не са намерени подобни тагове
Страница 1 от 1
 • Икона
 • Не можеш да публикуваш нова тема
 • Не можеш да отговаряш в тази тема

Изпитания на кучетата от служебни направления Оцени темата: -----

#1 Потребителят е офлайн   Nicholay Atanassov Икона

 • Senior Lecturer
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 2056
 • Регистрация: 16-April 05
 • Gender:Male
 • Location:BULGARIA

Публикувано: 15 January 2006 - 12:34 AM

Шутцхунт - Общи положения

1. ИЗПИТАНИЯ ПО МЕТОДИКАТА SCHUTZHUND

При достигане на определена възраст всяко куче от групата работни (Немско овчарско куче, Ротвайлер, Доберман, Малиноа и др.) се подлага на специални изпитания, за да се прецени годността му за служебна работа. Тези изпитания са предпоставка и за разрешение на кучето да се използва като разплодник.

Изпитанията се наричат "Шутцхунд (Schutzhund)", което буквално означава куче-пазач. Разделят се в три степени, в които елементите за изпълнение са почти еднакви, единствено критериите са завишени. Участието в определена степен зависи от възрастта на кучето. Степените се завоюват последователно. Не се позволява тяхното прескачане. Всяка степен има по три раздела.

В раздел "A" се проверява способността на кучето да работи по следа.

В раздел "B" се проверява общата водимост и дресираност на кучето.

В раздел "C" се проверява способността на кучето да открива, задържа и конвоира "престъпник" (фигурант).

Поради немския произход на методиката представям командите, които се използват в оригинал с техния български еквивалент:
1. Achtung (ахтунг) - Внимавай!
2. Aus (аус) - Остави!, Пусни!
3. Bleib (блайб) - Стой!
4. Bring (бринг) - Донеси!
5. Fass (фас) - Атакувай!, Дръж!
6. Fuss (фуус) - На ред! (да застане или да се движи до левия крак на водача)
7. Gib laut (гиб лаут) - Лай!
8. Hier (хиъ) - Тук!
9. Hopp (хоп) - Скачай!
10. Komm (ком) - Ела!
11. Nein (найн) - Не!
12. Pass auf (пас ауф) - Внимавай!
13. Pfui (фууй) - Не!, Не прави това!
14. Platz (плац) - Легни!
15. Sitz (зиц) - Седни!
16. Such (зуух) - Търси!
17. Voran (форан) - Напред! (когато придвижването е бавно; например при работа по следа)
18. Voraus (фораус) - Напред! (когато кучето трябва стремиглаво да се насочи напред).

Оценките, които се присъждат са "Отличен", "Много добър", "Добър", "Задоволителен", "Незадоволителен", "Недостатъчен".

За всяка оценка има и точкова граница. Във всеки раздел могат да се получат максимално 100 точки. По този начин точките за цялата изпитна степен могат да бъдат 300.

На един съдия се предоставя да изпитва не повече от 10 кучета на ден.

Участващите в изпитанието кучета трябва да бъдат здрави и да са придружени с всички необходими документи (родословно свидетелство, ветеринарномедицински паспорт, тетрадка за отразяване на оценките от изпитания и т. н.).

Най-ниската степен е "Шутцхунд 1 (SchH 1)". Тя е абсолютно задължителна за всички кучета. "Шутцхунд 2" и "Шутцхунд 3" са необходими за кучета, към които се предявяват по-големи претенции.

По време на изложба на победителите, в категория "Елит" може да бъде включено само това куче, което има защитен "Шутцхунд 2".

Ако някое куче ще се състезава за втори път в групата за "Отличен" (респективно за "Елит"), трябва да има защитен "Шутцхунд 3".

СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРАВИЛНИК ЗА ИЗПИТАНИЯ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

A. Изпитни степени:

Първа (SchH 1)

Втора (SchH 2)

Трета (SchH 3)

B. Условия за участие:

Необходимата възраст за допускане в изпитание е:

Първа степен - 14 месеца

Втора степен - 16 месеца

Трета степен - 20 месеца

В един изпитен ден един съдия може да оценя 8-10 кучета. Ако при заявката този брой е надвишен, изпитът се удължава с половин ден или се привличат други съдии.

В един изпитен ден кучетата се допускат само до една изпитна степен.

Ако кучето получи удостоверение, че е завоювало тази степен, до защита на по-висока степен се допуска най-рано след 6 седмици. Когато кучето завоюва трета степен, водачът сам определя кога ще представи кучето си за по-горна степен.

Върнати или неиздържали кучета, се нареждат най-отзад в оценъчната таблица.

Всеки водач има право да повтори положен (но неиздържан) изпит, но не в същия изпитен период. До изпит се допускат само здрави кучета. Преди всяка степен се извършва преглед и съмнителните кучета се отстраняват.

C. Сбор точки и оценяне:

Във всяка степен могат да се присъдят максимално 100 точки. По този начин от трите степени може да се получи общо 300 т. Удостоверение се издава само, ако кучето в раздели A и B е достигнало до 70 т., а в раздел C - до 80 т. Присъждат се следните оценки:

От 0 до 109 т. - Недостатъчно

От 110 до 219 т. - Незадоволително

От 220 до 239 т. - Задоволително

От 240 до 269 т. - Добър

От 270 до 285 т. - Много добър

От 286 до 300 т. - Отличен

При общ равен брой точки решаващи са присъдените в раздел C. Ако и тогава не се получава разлика, решаващи са постигнатите точки в раздел B.

D. Поведение на участниците по време на изпитанието:

В началото на изпитанието всеки участник трябва да се обади при обявяване на името му от дежурния съдия. Участникът трябва да е в спортна стойка. Кучето трябва да е закопчано с повода, седнало до левия крак на водача. Преди започване на изпита, регистрационните документи и тетрадката за оценки се предоставят на ръководителя на изпита.

Ако кучето представя някаква организация, трябва да има документ, който да удостоверява принадлежността му към нея. Всеки участник трябва да приема без възражение изискванията на съдията и на ръководството на изпитанието. Водачът трябва да представя кучето си по безупречен спортен начин.

Съзнателни нарушения водят до дисквалификация. Всички решения се вземат от съдията. Те са окончателни и не подлежат на обжалване.

Използването на "строги" нашийници е забранено. След всяко упражнение водачът може да похвали кучето само еднократно. Не се позволява оказване на физическа помощ на кучето. За това се отнемат точки.

E. Задачи на ръководителя на изпита:

Преди началото ръководителят на изпита трябва да представи на дежурния съдия потвърждението за датата на компетентния съюз. Връчва всички необходими за изпита съдийски книги, в които се нанасят необходимите данни. Ръководителят се грижи за подходящ и съответстващ на предписанията терен и за необходимия брой компетентни хора, които ще поставят знаците-следи. Той осигурява и терен за провеждането на подупражненията. Той е отговорен за осигуряването на 1-2 обучени фигуранти със сигурно, защитно облекло, както и за уредите, необходими за отделните упражнения. Ръководителят осигурява правилното протичане на изпита и през цялото време трябва да е на разположение на съдията. Негова грижа е да предостави листи за оценки и удостоверения, които трябва да са подготвени предварително и в достатъчно количество.

Николай Атанасов
User's Signature

"Давай наставления само на този, който търси знания,
осъзнавайки своето невежество."


Качена снимка


#2 Потребителят е офлайн   Nicholay Atanassov Икона

 • Senior Lecturer
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 2056
 • Регистрация: 16-April 05
 • Gender:Male
 • Location:BULGARIA

Публикувано: 15 January 2006 - 12:44 AM

ПЪРВА ИЗПИТНА СТЕПЕН (SchH 1)

Раздел A. Постижения при работа по следа.

Максимален брой точки - 100.

Слухово обозначение "Such" (Зух)

Търсене на "изгубен" предмет на следова пътека, с приблизителна дължина от 400 до 500 крачки, не по-стара от 20 мин., с два предмета на нея, дължина на повода на кучето 10 м.

Следовата пътека има 2 прави ъгъла. Съдията определя как ще протече изпита, съобразявайки се с терена. Отправното място (изходната позиция) трябва да е обозначено и утъпкано. След като водъчът остава известно време върху него, той тръгва по показания от съдията път и поставя първия предмет приблизително между първия и втория ъгъл, без да прекъсва движението си. Вторият предмет се поставя в края на следовата пътека. След като предметите са поставени, водачът се отдалечава още няколко крачки в права посока, излиза от следовата пътека и се връща назад.

Условия на изпълнението:

Предметите предварително се показват на съдията, преди да бъдат поставени по следовата пътека. Позволено е да се използват предмети, които не са по-големи от портфейл и по цвят не се открояват много от терена. Могат да се ползват портмонета, калъфи за очила и др. По време на поставяне на предметите, кучето се намира в укритие, което не му позволява да наблюдава това, което неговият водач извършва. По възможност миризмата на следата да не се променя. Водачът не бива да разравя следата или да се задържа на едно място. Предметите се слагат не до следовата пътека, а върху самата пътека.

Водачът отива при кучето си и го подготвя за проработване на следата. При повикване отива при съдията и дава информация по какъв начин кучето известява откриването на предмета. Кучето може да взема предмета с уста или да го посочва чрез сядане или лягане до него.

Позволен е само един начин на известяване при откриването на предмета. По знак на съдията кучето бавно и спокойно се довежда до изходната позиция на следата. Както в началото, така и по време на проработване на следата трябва да се избягва всякаква принуда. Трябва да се избягва всичко, което подтиква кучето напред.

Кучето поема спокойно, с дълбоко вдишване мириса на следата. Щом тръгне по следата, водачът спира на едно място, отпуска 10 метровия повод и следва кучето от разстояние на цялата дължина на повода. Когато кучето намери предмет, трябва да го вдигне или да го посочи по убедителен начин. Когато предметът е взет с уста, кучето може да стои на едно място, може да седне или да се върне до водача заедно с предмета. Всяко боравене с предмета е грешка. Ако кучето показва предмета чрез лягане или сядане до него, не трябва да го повдига от земята. Посочването на предмета може да стане само в легнало положение, само в седнало положение или само в стоящо положение.

Водачът пуска повода и се отправя при кучето. Вдига предмета високо над главата си и по този начин показва, че кучето го е открило. След това продължава, следвайки кучето напред по следата към втория предмет.

След завършване на работата по следа, предметите се показват на дежурния съдия.

Кучета, които по възрастови причини се връщат от степен 1 и преди това са свикнали на търсене в свободно състояние (без повод), могат да изпълнят упражнението без повод.

Оценка:

С отнемане на 4 точки се наказва погрешно лягане, често обикаляне около ъглите, продължително подканяне, нечисто поемане или показване на предмета и изпускането му. Повторно пускане по следата, работа по следата с вдигнат нос, устременост при проработването на следата, уриниране или дефекиране по време на работа, преследване на полски мишки и др. подобни се наказват с отнемане до 8 точки. За неправилно вдигнат, съответно посочен, предмет се отнемат 4 точки. За всеки ненамерен предмет се отнемат по 10 точки.


Раздел B. Подупражнения.

Максимален брой точки - 100.

Всяко отделно упражнение започва и свършва в основно изходно положение.


1. Водимост на повод и непринуденост. (15 т.)

Слухово обозначение "Fus" (Фус).

След команда "Фус" от изходно положение кучето, закопчано на повод, трябва с радост и желание да последва водача си. В началото на упражнението водачът прави около 40 крачки напред без да се обръща и спира. Кучето трябва да се движи отляво плътно до коляното на водача. Не бива да избързва напред, да изостава или да се отклонява встрани. В обикновен и бавен ход се прави завой наляво, надясно и кръгом. Само при започване на упражнението и при смяна на хода е позволено водачът да извиква "Фус". Когато водачът спре на едно място, кучето трябва без никаква команда веднага да седне. Водачът не бива да променя положението си и особено да пристъпва към кучето, ако то е седнало встрани от него. По време на упражнението поводът се държи с лявата ръка свободно, така че да не се оказва влияние на кучето чрез него.

По знак на съдията, водачът преминава заедно с кучето през група от хора най-малко 4 на брой. В групата водачът спира. Групата се движи разнообразно.

Грешно е, когато кучето спира, излиза напред, движи се странично, както и колебливо поспиране на водача при завоите и обръщанията.

2. Свободно следване. (15 т.)

Слухово обозначение "Фус".

По нареждане на съдията кучето се освобождава от повода. Водачът премята повода през рамото си или го поставя в джоба. Следва същото упражнение както при № 1, при което се започва с преминаване през група. Докато се изпълнява упражнението (но не и когато се преминава през групата) се възпроизвеждат 2 изстрела с пистолет калибър 6 мм. Кучето трябва да остане абсолютно безразлично. Ако се изплаши, веднага отпада от изпит. Ако покаже склонност към нападение, донякъде това е грешка, доколкото е още при водача. Пълен сбор точки може да получи само това куче, което не е реагирало на изстрела.

Условия при изпълнението:

Особено важно е нереагирането на изстрелите. Те се дават на разстояние 15 крачки с интервал от 10 секунди. Ако кучето уплашено избяга, отпада от изпит. Ако на съдията се стори, че е доловил чувствителност към изстрелите, може да продължи пробата с възпроизвеждане на още изстрели.

3. Упражнение за сядане. (10 т.)

Слухово обозначение "Sitz" (Зиц).

От основно положение водачът тръгва направо със свободно (без повод) следващо го куче. След като измине не по-малко от 10 крачки, подава команда "Зиц" и кучето трябва да седне. Водачът не спира движението си и не се оглежда. След като измине още 30 крачки, водачът спира, престоява няколко секунди и се обръща към кучето. По указание на съдията водачът отива при кучето и застава от дясната му страна. Ако кучето не е седнало, а е легнало или стои право - отнемат се 5 точки.

4. Лягане във връзка с приближаване. (10 т.)

Слухово обозначение "Platz"/"Hier" ("Плац"/"Хиъ").

От основно положение водачът тръгва с кучето при команда "Фус". След като измине не по-малко от 10 крачки, подава команда "Плац", при което кучето трябва веднага да легне. Водачът продължава още 30 крачки напред, обръща се към кучето и спира. По знак на съдията водачът извиква кучето. То бързо и енергично трябва да се устреми към него и да седне плътно пред него при команда "Фус". Ако кучето стои право или е седнало, дори и безупречно да изпълни приближаването, отнемат се 5 точки.

5. Донасяне на принадлежащ на водача предмет от равна повърхност. (10 т.)

Слухово обозначение "Bring" (Бринг).

Седящото свободно до своя водач куче при еднократно подаване на команда "Бринг" с бърз ход (бегом) трябва да се отправи към предмет, хвърлен на 8 крачки пред него. Захапва го и също бързо се връща назад. Кучето сяда пред водача и задържа предмета в устата си дотогава, докато водачът не го вземе с команда "Аус". При команда "Фус" кучето трябва бързо да седне отляво до коляното на водача. Като предмет за донасяне може да се използва дървена гира. Водачът остава в основно положение, докато кучето предаде предмета и седне от лявата му страна.

Оценка:

Ако кучето изпусне предмета, играе с него или го повреди, отнемат се 4 точки.

При промяна на основното положение на водача се отнемат до 3 точки.

Ако кучето не донесе предмета, упражнението се оценя с 0 точки.

6. Донасяне на принадлежащ на водача предмет със скок над препятствие високо 1 м и широко 1,5 м. (20 т.)

Слухово обозначение "Hopp"/"Bring" ("Хоп"/"Бринг").

Водачът е отдалечен на средно разстояние от препятствието. Кучето, без да е закопчано с повода, седи свободно до лявото му коляно. Над препятствието се хвърля някакъв предмет или дървена гира. При команда "Хоп", "Бринг" кучето трябва със скок, без да опира преградата, да я прескочи, веднага да захапе предмета и след обратен скок да се върне към водача си. Сяда плътно пред него и докато предмета не бъде поискан с команда "Аус", не го пуска от устата си. При команда "Фус" кучето трябва бързо да седне отляво до коляното на водача. Командата "Бринг" се подава преди кучето да е достигнало предмета.

Оценка:

При леко докосване на препятствието по време на прескок се отнемат до 2 точки. При силно докосване - до 3 точки.

При изпускане на предмета, игра с него или увреждане - до 4 точки.

Неизпълнен скок напред, направен обратен скок с донесен предмет - отнемат се 10 точки.

Изпълнен скок напред и назад, недонесен предмет - отнемат се 10 точки.

Неизпълнен скок напред и назад, донесен предмет - присъждат се 0 точки.

Неизпълнен нито един елемент от упражнението - присъждат се 0 точки.

В случай, че предметът е хвърлен встрани, след допитване със съдията, хвърлянето може да се повтори. Това не води до отнемане на точки.

Ако кучето изпусне предмета, трябва да се провери дали това е от леност, незаинтересованост или поради силен темперамент. В случай на съмнение, съдията може да повтори упражнението.

Ако по време на скок, водачът без да изменя положението си, оказва помощ на кучето, отнемат се точки. Ако водачът напусне мястото си, за да помага или подтиква кучето към скок, се отнемат точки.

Посочването на препятствието чрез почукване по него, което е свързано и с напускане на изходната позиция, се разглежда като такава голяма помощ, че и двата скока се анулират.

Водачът не изменя изходното си положение, докато кучето не седне до лявото му коляно, предало е предмета и е чуло команда "Фус".

Ако на терена има няколко препятствия, всички кучета прескачат едно и също.

7. Изпращане напред с лягане. (10 т.)

Слухово обозначение "Fus"/"Platz" ("Фус"/"Плац").

По знак на съдията водачът, със свободно следващо го куче, прави няколко крачки в оказаната посока. Водачът спира и едновременно със спирането посочва напред и подава команда "Фораус". Кучето трябва стремиглаво да хукне напред. След като е пробягало най-малко около 25 крачки, водачът извиква силно "Плац", при което кучето трябва моментално да легне. Водачът може да държи ръката си насочена напред до момента, в който кучето легне. При знак на съдията, водачът отива при кучето си и го отвежда от терена. Кучето трябва да се движи отдясно на водача.

Условия при изпълнението:

Не се разрешава повторно вдигане на ръка. Кучето трябва да се отдалечи в права посока, но слабо отклонение не е грешно. Силно странично отклонение, твърде малко отдалечаване, колебливо и преждевременно лягане, ставане на кучето преди водачът му да го е наближил, за да го отведе от терена, се наказват с отнемане на точки.

8. Лягане на кучето при отклоняване. (10 т.)

Слухово обозначение "Platz" ("Плац").

При започване на подупражненията от друго куче, водачът подава команда на кучето да легне на 40 крачки от вече работещото по терена куче. До лежащото куче не трябва да има никакъв предмет, нито неговия повод. Оставайки в обсега на зрението на кучето, водачът се отдалечава на 40 крачки без да се обръща и застава на едно място без да се движи, с гръб към кучето. Кучето трябва да остане да лежи спокойно, докато другото куче изпълни подупражненията от № 1 до № 6. След като второто куче е изпълнило и подупражнение № 6, водачът отива до лежащото куче и го отвежда.

Условия при изпълнението:

Водачът трябва да стои на указаното от съдията място с гръб към кучето до тогава, докато съдията не му каже да отведе кучето си.

Неспокойното поведение на водача, както и други помощни действия, а така също и преждевременното ставане на кучето при отвеждането му, се отчитат като грешка. Ако кучето остане на даденото място, но стои или седи вместо да лежи, се отнемат точки. Ако кучето напусне мястото си преди второто куче да е изпълнило подупражнение № 3, отнемат се всичките 10 точки.


Раздел C. Защитна служба.

Максимален брой точки - 100.

Оценка:

Установяване и излайване 3+2 - 5 т.

Нападение - 35 т.

Преследване и проба за смелост - 60 т.
-------
Общо : 100 т.


Оценката на желанието за борба (включително смелостта и твърдостта на кучето) се оценяват с "Изявено", "Налично", "Недостатъчно".

Фигурантът трябва да е на 40 крачки и то така, че за кучето да е възможно проверяване най-малко по 1 заслон вдясно и вляво. Докато фигурантът отиде до заслона, водачът и кучето трябва да са прикрити. По указание на съдията, водачът пуска кучето да търси фигуранта по команда "Форан", "Ревиер", "Хиъ". Командата "Хиъ" може да се допълни с името на кучето.

Щом кучето достигне до фигуранта, без да го докосва трябва да започне да лае. Водачът остава на около 25 крачки. След като кучето е лаело продължително (или ако не е залаяло), по знак на съдията водачът го отвежда. Водачът и кучето напускат терена и заедно отиват в укритието.

Фигурантът се скрива в друг заслон, най-малко на 50 крачки от изходния пункт на водача. По знак на съдията, водачът заедно със закопчаното с повода куче прави около 25 крачки по посока на заслона, в движение освобождава кучето от повода и изминава остатъка от разстоянието със свободно следващо го куче. Поводът трябва да се носи по такъв начин, че да не се вижда. Изведнаж от заслона изкача фигуранта и напада водача фронтално. Не се позволява между фигуранта и водача да има ръкопашен бой. Кучето трябва веднага да нападне фигуранта и здраво да го задържи. По време на задържането фигурантът нанася два удара на кучето с огъваща се пръчка. Допускат се удари по бедрата, по страничните части на тялото или в областта на холката.

Разрешено е кучето да бъде подканяно с израза "Зо ист брав". По знак на съдията фигурантът прекратява атаката. Водачът подава на кучето команда "Аус" и то трябва да пусне фигуранта. След като кучето е демонстрирало нападение, водачът го закопчава с повода. Фигурантът хуква напред пред кучето и водача, размахвайки заплашително ръце. След отдалечаване на около 50 крачки, водачът пуска кучето след него, а самият той остава на едно място. Съдията прави знак на фигуранта да се обърне срещу кучето, когато то го е наближило на около 30 крачки.

Фигурантът стремиглаво се затичва срещу кучето, размахвайки ръце и надавайки заплашителни викове. Когато кучето го захапе, фигурантът трябва да спре всякакви действия. По подадена от водача команда "Аус" кучето трябва да пусне фигуранта. След като кучето го е пуснало, водачът стои на едно място около 30 секунди без да му въздейства. По знак на съдията водачът бързо се приближава до кучето и фигуранта. Закопчава кучето с повода и бързо го отвежда настрани към дежурния съдия.

Ако кучето е захапало фигуранта, но въпреки подадената команда "Аус" не го пуска, по знак на съдията водачът бързо отива и го отвежда.

През цялото време съдията трябва да наблюдава желанието за борба на кучето, за да може да даде правилна оценка. Устремът на кучето към фигуранта и здравото захапване са външни белези за борбеност. Ако кучето избягва ударите, не бива да преустановява борбата, а трябва веднага и енергично да нападне. Ако след пробата кучето изтичва назад към водача или остава в близост до фигуранта без да го гледа остро (душене наоколо, тичане към него), не може да бъде оценено с "Изявен". Тази оценка получават само много борбените кучета.

Условия при изпълнението:

По пътя си към прикритието кучето трябва да се движи плътно от лявата страна на водача. Отскачане встрани или изтичване напред, както и въздействие от страна на водача са грешни. За това могат да се отнемат до 3 т.

Фигурантът след съпротивата не трябва непременно да стои спокойно, а трябва да следи постоянно поведението на кучето, без обаче да има заплашително държание и изявени заплашителни движения. Трябва да се прикрива с ръка и да стои спокойно, ако кучето се държи изчаквателно.

Само енергично нападащо и здраво захапващо куче, което пуска при първа команда "Аус", може да получи пълен брой точки. Други сигнали освен "Аус" не са позволени.

Избягва ли кучето ударите, то не трябва да се отказва от борбата, а трябва веднага енергично да нападне.

Ако след борбата кучето изтича назад към водача или остане в близост до фигуранта без да души и обикаля наоколо, не може да събере пълен брой точки.

Пълен брой точки получават само много борбено настроени кучета.


Забележка:

Дори и да отговаря на изискванията на медицинския преглед преди изпита, ако в хода на самия изпит кучето покаже някакви недостатъци, съдията може да го отстрани.

Николай Атанасов
User's Signature

"Давай наставления само на този, който търси знания,
осъзнавайки своето невежество."


Качена снимка


#3 Потребителят е офлайн   Nicholay Atanassov Икона

 • Senior Lecturer
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 2056
 • Регистрация: 16-April 05
 • Gender:Male
 • Location:BULGARIA

Публикувано: 15 January 2006 - 12:51 AM

ВТОРА ИЗПИТНА СТЕПЕН (SchH 2)

Раздел A. Постижения при работа по следа.

Максимален брой точки - 100.

Слухово обозначение "Such" (Зух).

Търсене на изгубен предмет на около 600 до 700 крачки дълга, най малко 30 минути прясна следова пътека с 2 предмета, на 10 м дълъг повод за кучето.

Следовата пътека има 2 прави ъгъла. Съдията определя протичането, съобразно с терена. Отправното място трябва да е добре обозначено и отъпкано. Поставящият предметите тръгва по предписания от съдията път и поставя първия предмет приблизително между първия и втория ъгъл, без да прекъсва хода си. Вторият предмет се поставя в края на пътеката. След това поставящият се отдалечава още няколко крачки в права посока, за да излезе извън следовата пътека и се връща назад.

Условия:

Поставящият предметите преди това трябва да ги покаже на съдията. Могат да се използват само добре изветрели предмети, които не са по-големи от портфейл и по цвят не се открояват много от терена.

Могат да се използват портмонета, калъфи за очила и др. По време на поставянето на предметите водачът и кучето се отвеждат в укритие.

Миризмата на предмета да не се променя. Поставящият следата не трябва да я разравя или да се задържа дълго на едно място. Предметите не се поставят до следовата пътека, а върху нея.

През това време водачът подготвя кучето. При повикване се обажда при съдията и заявява по какъв начин кучето посочва предметите. Не е позволена комбинация от начини на посочване. По знак на съдията кучето бавно и спокойно се довежда до изходния пункт. През това време, както и през цялото упражнение, трябва да се избягва всякаква принуда. На кучето се предоставя достатъчно време за душене. Трябва да се избягва всичко, което го подтиква напред. Кучето поема спокойно, с дълбоко вдишване мириса. Щом започне да търси, водачът спира и отпуска 10 метровия повод. Той следва кучето и спазва дистанцията от 10 метра, дори упражнението да се изпълнява с невързано куче. Намери ли кучето предмета, без въздействието на водача, трябва веднага да го повдигне или убедително да го посочи. При повдигането може да стои, да седне или да се върне при водача. Всяко боравене с предмета или повдигане лежешком е погрешно. Посочването на предмета може да става лежешком, в седнало или в стоящо положение. Водачът пуска повода и се отправя веднага към кучето. Той вдига предмета и показва, че е намерен. След това продължава към другия предмет. След завършването, предметите се показват на дежурния съдия.

Оценяване:

С отнемане до 4 точки се наказват погрешно залягане, често обикаляне около ъглите, често подтканяне, нечисто поемане или указване на предмета и изпускането му.

Повторно тръгване, търсене с предимно вдигнат нос, устременост, уриниране или дефекация, преследване на полски мишки и други подобни отнема до 8 точки.

За неправилно вдигнат, съответно посочен предмет се отнемат 4 точки. За всеки ненамерен предмет се отнемат 10 точки.

Раздел B. Подупражнения.

Максимален брой точки - 100

Всяко упражнение започва и завършва в основно положение.

1. Водимост на повод и непосредственост - 10 точки

Команда "Фус".

След командата "Фус" от изходно положение кучето на повод трябва с радост да последва водача си. В началото на упражнението водачът прави около 50 крачки в права посока без обръщания и спирания.

Кучето трябва да бъде отляво на водача до коляното му, не бива да бяга напред, назад или встрани от него. В обикновен и бавен ход се прави завой вляво, вдясно и кръгом. Само при започване и при смяна на хода е позволено водачът да извиква "Фус". Спре ли водачът, кучето без ничие въздействие трябва бързо да седне. Водачът не бива да променя положението си и особено да пристъпва към седналото встрани на него куче. Поводът по време на воденето се държи в лявата ръка на водача и трябва свободно да виси. По знак на съдията водачът минава с кучето през група най-малко от 4 души. В групата водачът спира най-малко 2 пъти. Хората в групата се движат в различни посоки. Спиране, излизане напред, отбиване встрани на кучето, както и колебливо поспиране на водача при завоите са грешка.

2. Свободно следване - 15 точки

Команда "Фус".

По знак на съдията, в движение кучето се откопчава от повода. Водачът окачва повода на рамо или го слага в джоба си. Следва същото упражнение както в № 1, като се започва с преминаване през групата. Докато се изпълнява упражнението (но не и по време на минаване през групата) се дават 2 изстрела. Кучето не трябва да реагира. Ако се изплаши, веднага отпада от изпита. Ако покаже склонност към нападение, това също не е съвсем правилно. Пълен сбор може да получи само нереагирало, равнодушно куче.

Условия на изпълнението:

Нереагирането на изстрелите е особено важно.

Те се дават на разстояние 15 крачки в течение на 10 секунди. Избяга ли уплашено, кучето отпада. Ако на съдията се струва, че е доловил чувствителност към изстрелите може да продължи пробата с даване на още изстрели.

3. Сядане от движение - 5 точки

Команда "Зиц".

От основно положение водачът тръгва направо със следващото го свободно (без повод) куче. След най-малко 10 крачки се подава команда "Зиц" и кучето трябва да седне. При това водачът не трябва да спира или да се оглежда. След още 30 крачки водачът спира за малко и се обръща към кучето си. По знак на съдията водачът отива до кучето и застава от дясната му страна в основно положение. Ако кучето стои или легне, отнемат се до 3 точки.

4. Лягане във връзка с приближаване - 10 точки

Команди "Плац" и "Хиъ".

От основно положение водачът тръгва с кучето с подаване на команда "Фус". След като измине не по-малко от 10 крачки подава команда "Плац" и кучето трябва бързо да легне. Без въздействие върху него и без да се обръща водачът прави още 30 крачки напред, обръща се към кучето и спира. По знак на съдията водачът извиква кучето. То бързо трябва да се приближи и да седне плътно пред него при команда "Фус". Ако кучето стои, дори и безупречно да изпълни приближаването, се отнемат 5 точки.

5. Донасяне на дървена гира с тегло 1 кг от равна повърхност - 10 точки

Команда "Бринг".

Седящото невързано до своя водач куче, при еднократно подаване на команда "Бринг" в бърз ход трябва да дотича до хвърлената на 10 крачки гира, да я вдигне и веднага на бърз ход да я донесе.

Кучето трябва да седне пред водача си и да задържи гирата дотогава, докато той след кратка пауза я вземе с команда "Аус". При команда "Фус" кучето енергично се извива и сяда до лявото коляно на водача. През това време водачът остава в основно положение.

Оценяване:

Изпусне ли кучето гирата, играе ли с нея или ако я предъвква, се отнемат до 4 точки.

При промяна на основното положение на водача се отнемат до 3 точки.

Ако кучето не донесе гирата, присъждат се 0 точки.

6. Донасяне на 650 грама тежка гира със свободен скок над препятствие с височина 1 м и ширина 1,5 м - 15 точки

Команди "Хоп" и "Бринг".

Водачът застава на средно разстояние от препятствието, докато кучето седи до него без да е закачено с повода. Хвърля над препятствието гира с тегло 650 грама. При команди "Хоп", "Бринг" кучето трябва да скочи, без опиране на преградата, веднага да вземе гирата и след обратен скок да седне плътно пред водача и да държи гирата дотогава, докато водачът след кратка пауза не я вземе с команда "Аус". При команда "Фус" кучето енергично се извива и сяда до лявото коляно на водача. Команда "Бринг" се подава преди кучето да е достигнало до предмета.

Оценяване:

За леко докосване могат да се отнемат до 2 точки, за силно - до 3 точки; изпускане на предмета, игра с него, предъвкване - до 4 точки.

Безупречни скокове и донасяне без грешка - 15 точки.

Скок напред изпълнен, назад - неизпълнен, гирата донесена правилно - 8 точки.

Скок напред неизпълнен, назад - изпълнен, гирата донесена правилно - 8 точки.

Двата скока изпълнени, гирата недонесена - 8 точки.

Двата скока неизпълнени, гирата донесена - 0 точки.

Скок напред изпълнен без скок назад, гирата недонесена - 0 точки.

Ако поради неуспешно хвърляне или силен страничен вятър гирата падне много встрани, водачът може, след предварително допитване до съдията, да вземе гирата и да я хвърли отново. Това не води до отнемане на точки.

Ако кучето изпусне гирата, трябва да се провери дали това е от леност, незаинтересованост, или поради силен темперамент. В случай на съмнения от страна на съдията, водачът може да повтори опита. Водачът трябва да остане в основно положение, докато кучето вземе гирата седне до него. Ако по време на скачането водачът оказва помощ без да променя положението си, се отнемат точки за двата скока. Напусне ли водачът мястото, си за да помага и подтиква кучето към скок, също се отнемат точки. Удряне по препятствието, с което е свързано и напускане на мястото, се разглежда като такава голяма помощ, че и двата скока не се оценят.

Ако на терена има няколко препятствия, всички кучета прескачат едно и също.

7. Катерачески скок над наклонена стена с височина от 1,60 м и донасяне на принадлежащ на водача предмет - 15 точки

Команди "Хоп" и "Бринг".

Водачът застава на средно разстояние от стената, докато кучето седи до него без да е закопчано с повода. Освен предмет на водача, може да се използува дървена гира. По знак "Хоп" и "Бринг" кучето трябва да направи катерачески скок над стената, веднага да вземе гирата, след обратния скок да седне плътно пред водача и да държи гирата дотогава, докато след кратка пауза той я вземе с команда "Аус". При команда "Фус" кучето енергично се извива и сяда до лявото коляно на водача. Команда "Бринг" се подава преди кучето да е стигнало до гирата.

Оценяване:

Изпускането на гирата, игра с нея и предъвкване са грешни. Отнемат се до 4 точки.

Безупречен скок и донасяне без грешка - 15 точки.

Скок напред изпълнен, назад - неизпълнен, донесена гира без грешка - 8 точки.

Скок напред неизпълнен, назад - изпълнен, донесена гира без грешка - 0 точки.

Двата скока изпълнени, недонесена гира - 8 точки.

Двата скока неизпълнени, донесена гира - 0 точки.

Изпълнен скок напред, без обратен скок, недонесена гира - 0 точки.

Ако поради неуспешно хвърляне или силен страничен вятър гирата падне много встрани, водачът може, след предварително допитване до съдията, да я вземе и отново да я хвърли. Това не води до отнемане на точки.

Ако кучето изпусне гирата, трябва да се провери дали това е от леност, незаинтересованост, или поради силен темперамент. В случай на съмнения от страна на съдията, водачът може да повтори опита. Водачът трябва да остане в основно положение, докато кучето вземе гирата и седне до него.

Ако по време на скока водачът оказва помощ без да променя положението си, се отнемат точки за двата скока.

Напусне ли водачът мястото си, за да помага и подтиква кучето към скок, също се отнемат точки.

Удряне по препятствието, с което е свързано и напускане на мястото се разглежда като такава голяма помощ, че и двата скока не се оценят.

Ако на терена има няколко препятствия, всички кучета прескачат едно и също.

8. Изпращане напред с лягане - 10 точки

Команда "Фораус" и "Плац".

По знак на съдията водачът със свободно следващо го куче прави няколко крачки напред в указаната посока. Едновременно с вдигане на ръката той му извиква "Фораус" и спира след няколко крачки. Кучето трябва бързо да се отдалечи поне на 30 крачки в указаното му направление. При команда "Плац" трябва веднага да легне. Водачът може да държи ръката си вдигната, докато кучето легне. По сигнал на съдията той отвежда кучето, вървейки от дясната му страна.

Условия на упражнението:

Не е разрешено повторно вдигане на ръката. Кучето трябва да се отдалечи в права посока, но слабо отклонение не е грешка. Силно странично отклонение, твърде слабо отдалечаване, лягане преждевременно или с колебания, ставане на кучето, когато идват да го отведат, се наказва с отнемане на точки.

9. Лягане на кучето при отклоняване - 10 точки

Команда "Плац".

Преди започването на подупражненията на друго куче, водачът кара кучето си да легне на 40 крачки без да има при него повод или друг предмет.

Оставайки в полезрението на кучето, водачът се отдалечава на около 40 крачки без да се оглежда и застава спокойно с гръб към кучето. Без никакво въздействие от страна на водача, кучето трябва да остане да лежи, докато другото куче изпълни подупражненията от № 1 до № 7. След подупражнение № 7 водачът отвежда кучето си.

Условия:

Водачът трябва да остане на посоченото от съдията място на терена с гръб към кучето си, докато съдията му даде знак за отвеждане на кучето. Неспокойно държане на водача както и друга скрита помощ и твърде ранно ставане на кучето при отвеждането му са грешни.

Ако кучето остане на определеното място, но не лежи, а стои или седи, се отнемат точки. Напусне ли мястото преди края на подупражнение № 4, се отнемат всичките 10 точки.


Раздел C. Защитна служба.

Максимален брой точки - 100.

1. Търсене на помощника - 5 точки

Команди "Форан" или "Ревиер" и "Хиъ".

Водачът и кучето се намират в прикритие, докато помощникът отиде в своя заслон. Помощникът трябва да е на такова място, че кучето да е в състояние да провери 5-6 заслона. На водача се посочва мислена средна линия на мястото, която той не бива да напуска, докато кучето търси помощника. По команда "Форан" или "Ревиер" и вдигане на ръка кучето трябва бързо да напусне водача и да претърси терена. Водачът може да го извика с "Хиъ" и после с "Форан" или "Ревиер" да го прати в друга посока. Командата "Хиъ" може да се съчетае с името на кучето. Случайно отклонение назад не е грешка.

2. Спиране и залайване - 5+10 точки

Щом кучето стигне фигуранта, водачът спира. Кучето трябва продължително да лае по фигуранта. По знак на съдията водачът пристъпва 4 крачки към укритието и по нов знак на съдията извиква кучето при себе си. Той подканя фигуранта да излезе от укритието и кара кучето да легне на 3-4 крачки от него. Водачът претърсва фигуранта и укритието за предварително поставени предмети.

Оценяване:

За продължително облайване се дават 5 точки.

Ако кучето единствено залае слабо, се отнемат 2 точки.

За незалайване не се дават точки.

Ако незалаялото куче остане плътно до фигуранта, без да го захапва, от 10-те точки получава 5.

При леко побутване на фигуранта с муцуна се отнемат 2 точки, а при здраво захапване - 4 точки.

3. Бягство и отбрана

Бягство - 10 точки; отбрана - 40 точки. Общо 50 точки.

По знак на съдията фигурантът прави опит за бягство, за изплъзване с бягане. Кучето трябва чрез здраво захващане да попречи на това бягство и да прикове фигуранта на място. Фигурантът преустановява съпротивата, т.е. застава спокойно, при което кучето трябва да го пусне. По знак на съдията фигурантът предприема нападение срещу кучето като използва огъваща се пръчка, без да нанася удари. Кучето трябва веднага да мине към нападение. Чрез захапване опитва да попречи на нападението на фигуранта. Когато захапе здраво, получава 2 удара. Допустими са удари по бедрата, страничните части на тялото и в областта на холката. Едва когато съдията даде знак, водачът пристъпва към кучето и фигуранта. Пръчката, с която са нанасяни ударите не се взема от фигуранта, но той я носи по такъв начин, че кучето да не я забелязва до упражнение № 5.

Условия:

Фигурантът използва като защита палтото, якето или ръкава. Щом кучето го е хванало здраво той непременно трябва да му нанесе 2 удара с огъващата се пръчка. Кучето не трябва да отстъпва.

4. Конвоиране - 5 точки

Следва връщане на фигуранта на около 40 крачки назад. Водачът го подканя да върви и извиква кучето при себе си. Следват го, движейки се на около 5 крачки отзад и леко странично.

5. Нападение, проба за смелост и подтикване за борба - 30 точки

а) нападение и проба за смелост:

След упражнение № 4 следва нападение на фигуранта срещу водача. Кучето трябва да го осуети със здраво захващане. После му се слага нашийник. Фигурантът продължава да върви. След 50 крачки той заплашва водача и бързо се отдалечава. Кучето се откопчава от повода. То трябва да последва фигуранта, за да му попречи да избяга. Когато е изминало половината разстояние, съдията дава знак на фигуранта да се обърне. Той се затичва срещу кучето с огъващата се пръчка, извършвайки енергични заплашващи движение и надавайки заплашващи звуци, но без да го удря. Кучето веднага трябва да го захапе, след което той моментално спира съпротивата. При команда "Аус" кучето пуска. След като пусне, водачът стои неподвижно около половин минута, без да въздейства на кучето. После се отправя към фигуранта и го обезоръжава.

Ако кучето е хванало, но въпреки команда "Аус" не пуска, съдията дава знак и водачът се отправя към кучето и обезоръжава фигуранта. Следва завеждането на фигуранта при дежурния съдия, който е на 40 крачки. После водачът се отдалечава с кучето, което вече е закопчано с повода.

б) желание за борба, включително смелост и твърдост:

Оценката на желанието за борба се означава с "Изявен", "Наличен" и "Недостатъчен".

Съдията през цялото време трябва да наблюдава борбения нагон на кучето, за да може да даде правилна оценка. Устремът на кучето към фигуранта и здравото захващане са външни белези за борбеност. Ако кучето избягва ударите, не бива да преустановява борбата, а трябва веднага енергично да нападне.

Ако след пробата кучето изтичва назад към водача или остава в близост до фигуранта без да го гледа внимателно (душене наоколо, тичане около него), не може да бъде оценено с "Изявен". Тази оценка получават само много борбени кучета.

Условия за цялата защитна служба:

След отбраната фигурантът не е задължително да стои пасивно, ако е наложително да наблюдава кучето. Може да извършва различни движение, но без да го заплашва. Трябва да се покрие със защитния ръкав и застава съвсем спокойно едва тогава, когато кучето заеме изчаквателно поведение спрямо него. Само енергично нападащи и здраво държащи кучета, които пускат при еднократно извикване "Аус" могат да получат пълен брой точки. Други команди, освен "Аус" не са разрешени.

Забележка: Дори и да отговаря на изискванията на медицинския преглед преди изпита, ако в хода на самия изпит кучето покаже някакви недостатъци, съдията може да го отстрани.

Николай Атанасов
User's Signature

"Давай наставления само на този, който търси знания,
осъзнавайки своето невежество."


Качена снимка


#4 Потребителят е офлайн   Nicholay Atanassov Икона

 • Senior Lecturer
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 2056
 • Регистрация: 16-April 05
 • Gender:Male
 • Location:BULGARIA

Публикувано: 15 January 2006 - 01:00 AM

ТРЕТА ИЗПИТНА СТЕПЕН (SchH 3)

Раздел A. Постижения по следа.

Максимален брой точки - 100.

Команда "Зух".

Търсене на изгубен предмет на следова пътека, дълга от 1200 до 1400 крачки, с давност на миризмата най-малко 50 минути, с поставени три предмета върху нея.

Следовата пътека има 4 прави ъгъла. Съдията определя протичането, съобразно терена. Предметите трябва да са разположени различно. Не трябва всеки предмет да се поставя на еднакво разстояние между ъглите. Отправното място трябва да е добре обозначено и отъпкано, за да може кучето добре да души. След като поставящият следите остане за няколко секунди на отправната точка, тръгва по указания от съдията път и поставя първия предмет след около 100 крачки, втория - по средата между първия и втория ъгъл или между втория и третия ъгъл без да прекъсва хода си. Третият предмет се поставя в края на пътеката. След слагане на последния предмет той се отдалечава отначало още няколко крачки в права посока, за да излезе извън пътеката, след което се връща назад.

Условия:

Поставящият предметите преди това трябва да ги покаже на съдията. Могат да се използват само добре изветрели предмети, които не са по-големи от портфейл и по цвят не се открояват много от терена. Могат да се ползват портмонета, калъфи за очила и др. По време на поставянето на предметите водачът и кучето се отвеждат в укритие. Миризмата на предмета по възможност да не се променя.

Поставящият следата не бива да разравя терена с крака или да се задържа на едно място. Предметите се поставят не до следовата пътека, а върху нея.

През това време водачът подготвя кучето. При повикване отива при съдията и заявява по какъв начин кучето уведомява откриването на предметите - дали ги повдига от земята чрез захапване или по някакъв друг начин. Комбинация между начини на уведомяване се приема като грешка. По знак на съдията кучето бавно и спокойно се довежда до изходния пункт. Както в началото, така и през цялото упражнение трябва да се избягва всякаква принуда. На кучето се дава достатъчно време за душене. Трябва да се избягва всичко, което го подтиква напред. Кучето поема миризмата спокойно, с дълбоко вдишване. Щом започне да търси, водачът спира и отпуска 10 метровия повод. Той следва кучето и спазва дистанцията от 10 метра, дори в случаите, когато упражнението се изпълнява с невързано куче. Намери ли кучето предмета, без въздействието на водача, трябва веднага да го повдигне или убедително да го посочи. При повдигането може да стои, да седне или да се върне при водача. Всяко боравене с предмета или повдигане от легнало положение е грешно. Посочването на предмета може да става лежешком, в седнало или в стоящо положение. Водачът пуска повода и се отправя веднага към кучето. Той вдига предмета и показва, че е намерен. След това продължава към другия предмет. След завършване на цялото заняние, предметите се показват на дежурния съдия.

Оценяване:

С отнемане до 4 точки се наказват погрешно залягане, често обикаляне около ъглите, често подканяне от страна на водача, нечисто поемане или показване на предмета или изпускането му. Повторно тръгване по следата, търсене с предимно вдигнат нос, устременост, уриниране или дефекация, преследване на мишки и други подобни води до отнемане на 8 точки.

За неправилно вдигнат, съответно посочен предмет, се отнемат 4 точки.

За всеки ненамерен предмет - 7 точки.

Раздел B. Подупражнения - максимум 100 точки.

Всяко отделно упражнение започва и свършва в основно положение.

1. Свободно следване - 10 точки

Команда "Фус".

Водачът с незакопчано с повода куче се обажда на съдията. Нашийникът и поводът не трябва да се виждат от кучето. Водачът с кучето трябва да направи най-малко 50 крачки в права посока без обръщане и спиране. След командата "Фус" от изходно положение кучето, без да е закопчано с повода, трябва с радост да последва водача си. Кучето трябва да бъде отляво на водача до коляното му, не бива да бяга напред, назад или встрани от него. В обикновен и бавен ход се прави завой вляво, вдясно и кръгом. Само при започване и при смяна на хода е позволено водачът да извиква "Фус". Спре ли водачът, кучето без никакво въздействие трябва бързо да седне. Водачът не бива да променя положението си и особено да пристъпва към кучето, което е седналото отстрани на него. При това, водачът не променя основното си положение и особено не трябва да пристъпва към седящото встрани куче. По знак на съдията водачът минава с кучето през група най-малко от 4 души. В групата водачът спира най-малко 2 пъти. Хората в групата се движат в различни посоки. Спиране, излизане напред, отбиване встрани на кучето, както и колебливо поспиране на водача при завоите са грешка. Докато се изпълнява упражнението (но не и по време на минаване през групата) се дават 2 изстрела. Кучето не трябва да реагира. Ако се изплаши, веднага отпада от изпита. Ако покаже склонност към нападение това също не е съвсем правилно. Пълен сбор точки може да получи само нереагирало, безразлично към изстрелите куче.

Условия на упражнението:

Упражнението "Свободно следване" се изпълнява напълно. Особено ударение се поставя на нереагиране на изстрелите. Те се дават от 15 крачки - 2 изстрела в течение на 10 секунди. Ако при възпроизвеждане на изстрелите, кучето избяга встрани, моментално отпада от изпита. Ако съдията има някакви съмнения, може да провери кучето с възпроизвеждане на още изстрели. Проверката на нереагиране спрямо изстрели се прави само в упражнение "Свободно следване" и "Лягане при отклоняване".

2. Сядане от движение - 5 точки

Команда "Зиц".

От основно положение водачът тръгва напред със свободно следващо го куче. След най-малко 10 крачки по команда "Зиц" кучето трябва бързо да седне, без водачът да спира или да се оглежда. След още 30 крачки водачът спира и се обръща към кучето. По знак на съдията водачът се връща при кучето и застава отдясно на него в основно положение. Ако кучето вместо да седи, легне или стои право, се отнемат до 3 точки.

3. Лягане във връзка с приближаване - 10 точки

Команда "Плац" и "Хиъ".

От основно положение водачът прави 10 крачки направо и след това преминава в бегова крачка. След не по-малко от още 10 крачки подава команда "Плац", при която кучето бързо трябва да легне, без водачът да спира своя бяг. Водачът се скрива. След около минута, по знак на съдията, отново се появява в полезрението на кучето и след кратка пауза извиква кучето. То трябва радостно и бързо да дойде и да седне плътно пред него. По команда "Фус" кучето трябва енергично да се извие и да седне отстрани да левия крак на водача. Ако кучето е седнало или стои право, след като му е подадена командата "Плац", се отнемат до 5 точки.

4. Заставане на място от ход - 5 точки

Команда "Щее".

От основно положение водачът тръгва напред със спокойно следващото го куче. След около 10 крачки по команда "Щее", кучето трябва веднага да спре и да застане право, без водачът да спира, да се оглежда или да намалява темпото на движение. След още 30 крачки водачът спира и се обръща към кучето. По знак на съдията водачът извиква кучето и го отвежда. Упражнението е завършено, след като водачът е застанал до кучето и кучето е седнало.

5. Заставане на място от бягане - 10 точки

Команди "Щее" и "Хиъ".

От основно положение водачът се затичва със свободно следващо го куче. След най-малко 10 крачки, кучето при команда "Щее" веднага трябва да спре, без водачът да спира, да се оглежда или да намалява темпото на бягане. След като пробяга още около 30 крачки водачът спира и се обръща към кучето. По знак на съдията кучето се извиква. То бързо трябва да се приближи и да седне пред водача. При команда "Фус" енергично трябва да се извие и да седне до левия му крак.

Условия:

Ако при подаване на команда Щее кучето легне или седне, се отнемат до 5 точки. Крачка към водача, озъртане на водача, бавно приближаването на кучето, се отчитат като грешка. Възможно е присъждане на половината точки.

6. Донасяне на 2 кг тежка дървена гира от равен терен - 10 точки

Команда "Бринг".

Седящото до водача куче, без да е закопчано с повода, при еднократно подаване на командата трябва да се затича към хвърлената преди това на около 10 крачки гира, веднага да я вдигне и бързо да я донесе. Кучето трябва да седне плътно пред водача и да държи гирата, докато водачът, след кратка пауза, я вземе с командата "Аус". При команда "Фус" кучето бързо и енергично се извива и сяда до водача.

Водачът стои неподвижно в основно положение, докато кучето вземе гирата и седне пред него, а след това и докато седне от лявата му страна.

Оценяване:

Пусне ли кучето гирата, играе ли с нея или ако я предъвква, се отнемат до 4 точки.

При промяна на основната стойка, връщане назад и други подобни, се отнемат до 3 точки.

Ако кучето не донесе гирата, не се дават никакви точки.

7. Донасяне на 650 гр тежка гира със свободен скок над 1 м високо и над 1,5 м широко препятствие - 15 точки

Команди "Хоп", "Бринг".

Водачът застава на средно разстояние пред препятствието, докато кучето, незакопчано, седи до него. Хвърля дървена гира с тегло от 650 грама над препятствието. При команди "Хоп" и "Бринг" кучето със свободен скок, без да докасва препятствието скача, веднага вдига гирата и след обратен скок сяда пред водача. Държи гирата дотогава, докато водачът, след кратка пауза, я вземе с командата "Аус". При команда "Фус" кучето бързо и енергично трябва да седне от лявата страна на водача. Командата "Бринг" се дава преди кучето да е достигнало до гирата.

Оценяване:

За леко докосване на препятствието при прескока се отнемат до 2 точки, за силно докосване - до 3 точки, за изпускане на гирата, игра с нея или предъвкване - до 4 точки.

Безупречен скок и донасяне без грешка - 15 точки.

Изпълнен скок напред, назад - неизпълнен, донасяне без грешка - 8 точки.

Неизпълнен скок напред, назад - изпълнен, донасяне без грешка - 0 точки.

Ненаправени и двата скока, донасяне на гирата - 0 точки.

Направени и двата скока, недонасяне на гирата - 8 точки.

Направен скок напред, без обратен, недонасяне на гирата - 0 точки.

В случай, че хвърлената гира поради неточност или силен страничен вятър падне доста встрани, водачът може, при предварително допитване със съдията, да я вземе и хвърли отново. Това не води до намаляване на точките.

Ако кучето изпусне гирата, трябва да се провери дали това е от леност, равнодушие или поради силен темперамент. В случай на съмнения, съдията може да повтори упражнението.

Ако по време на скока, водачът без да променя положението си, оказва помощ, това води до отнемане на точки. Напусне ли водачът мястото си, за да помага и подтиква кучето към скок, се отнемат точки.

Удрянето по препятствието, с което е свързано и напускане на мястото, се разглежда като такава голяма помощ, че и двата скока се анулират. Водачът остава в основно положение дотогава, докато кучето седне вляво от него, предало е вече предмета и е чуло команда "Фус".

Ако на терена има няколко препятствия всички кучета прескачат едно и също.

8. Катерачески скок над наклонена стена, висока 1,80 м и донасяне на принадлежащ на водача предмет - 15 точки

Команди "Хоп" и "Бринг".

Водачът застава на средно разстояние от стената, докато кучето седи до него без да е закопчано с повода. Освен предмет на водача, може да се използва дървена гира. По команда "Хоп" и "Бринг" кучето трябва да се покатери със скок на стената, да прескочи от другата страна, да захапе предмета и отново чрез покатерване със скок да седне плътно пред водача и да държи гирата дотогава, докато след кратка пауза той я вземе с команда "Аус". При команда "Фус" кучето трябва бързо и енергично да седне от лявата страна на водача. Команда "Бринг" се подава преди кучето да е стигнало до гирата.

Оценяване:

Изпускането на гирата, игра с нея или предъвкване се отчитат като грешка. Отнемат се до 4 точки.

Безупречен скок и донасяне без грешка - 15 точки.

Скок напред изпълнен, назад - неизпълнен, донесена без грешка гира - 8 точки.

Скок напред неизпълнен, назад - изпълнен, донасяне без грешка - 0 точки.

Двата скока изпълнени, недонасяне на гирата - 8 точки.

Двата скока неизпълнени, донасяне на гирата - 0 точки.

Изпълнен скок напред, без обратен скок, недонасяне на гирата - 0 точки.

Ако поради неуспешно хвърляне или силен страничен вятър гирата падне много встрани, водачът може, след предварително допитване до съдията, да я вземе и да я хвърли отново. Това не води до отнемане на точки.

Ако кучето изпусне гирата, трябва да се провери дали това е от леност, незаинтересованост, или поради силен темперамент. В случай на съмнения на съдията, водачът може да повтори опита. Ако по време на скока водачът оказва помощ без да променя положението си, отнемат се точки и за двата скока.

Напусне ли водачът мястото си, за да помага и подтиква кучето към скок, също се отнемат точки.

Удряне по препятствието, с което е свързано и напускане на мястото, се разглежда като такава голяма помощ, че и двата скока не се оценят.

Водачът трябва да остане в основно положение, докато кучето даде предмета и при команда "Фус" седне вляво до водача си.

9. Изпращане напред с лягане - 10 точки

Команди "Фораус" и "Плац".

По знак на съдията водачът със свободно следващо го куче прави няколко крачки напред в указаната посока. Едновременно с вдигане на ръка той му извиква "Фораус" и след като измине няколко крачки, спира на едно място.

Кучето трябва, бягайки бързо, да се отдалечи поне на 40 крачки в указаната му посока. При команда "Плац" трябва веднага да легне. Водачът може да държи ръката си вдигната, докато кучето легне. По сигнал на съдията, той отвежда кучето, като върви от дясната му страна.

Условия на изпълнението;

Не е разрешено повторно вдигане на ръка. Кучето трябва да се отдалечи в права посока, но слабо отклонение не е грешка. Силно странично отклонение, твърде слабо отдалечаване, лягане преждевременно или с колебание, ставане на кучето, когато идват да го отведат, се наказва с отнемане на точки.

10. Лягане на кучето при отклоняване - 10 точки

Команда "Плац".

При започването на подупражненията на друго куче водачът кара кучето да легне на 40 крачки без да оставя при него повода или някакъв друг предмет. Без да се оглежда, водачът изминава още най-малко 40 крачки, излизайки от полезрението на кучето.

Условия при изпълнението:

Водачът трябва да стои спокойно извън видимостта на кучето, докато съдията му каже да го отведе. Неспокойно поведение на водача, както и други скрити помощни действия и твърде рано ставане на кучето при отвеждането му, се отчитат като грешка.

Ако кучето остане, но не на определеното място или не е легнало, а стои право или е седнало, оценката е частична. Напусне ли кучето мястото преди завършването на подупражнение № 5 от другото куче, се отнемат всичките 10 точки.

Раздел C. Защитна служба.

Максимален брой - 100 точки.

1. Търсене на фигурант - 5 точки

Команди "Форан" или "Ревиер" и "Хиъ".

Водачът и кучето се намират в укритие, докато фигурантът отиде в своя заслон. Фигурантът трябва да е на такова място, че кучето да е в състояние да провери 5-6 заслона. На водача се посочва мислена средна линия на мястото, която той не бива да напуска, докато кучето му търси фигуранта. По команда "Форан" или "Ревиер" и вдигане на ръка, кучето трябва бързо да напусне водача и да претърси терена. Водачът може да го извиква с "Хиъ" и после с "Форан" или "Ревиер" да го прати в друга посока. Командата "Хиъ" може да се съчетае с името на кучето. Случайно отклонение назад не е грешка.

2. Спиране и залайване - 5 + 5 = 10 точки

Щом кучето стигне до заслона с фигуранта, водачът спира. Кучето трябва продължително да лае по фигуранта. По знак на съдията водачът пристъпва 4 крачки към заслона и по нов знак на съдията извиква кучето при себе си. Той подканя фигуранта да излезе от заслона и подава команда на кучето да легне на 3-4 крачки от фигуранта. Водачът претърсва фигуранта и заслона за поставени предварително предмети.

Оценяване:

За продължително облайване се дават 5 точки.

Ако кучето само слабо залае се отнемат 2 точки.

За незалайване не се дават точки.

Ако незалаялото куче остане плътно до фигуранта, без да го захапва, от 10-те точки получава 5.

При леко побутване на фигуранта се отнемат 2 точки, а при здраво хващане - 4 точки.

3. Бягство и отбрана

Бягство - 10 точки; отбрана - 25. Общо 35 точки.

По знак на съдията фигурантът прави опит за бягство, за изплъзване с бягане. Кучето трябва чрез здраво захващане да попречи на това бягство и да прикове фигуранта на място. Фигурантът преустановява съпротивата, т.е. застава спокойно, при което кучето трябва да го пусне. Тогава по знак на съдията фигурантът предприема нападение срещу кучето като използва огъваща се пръчка, без отначало да удря кучето. Кучето трябва веднага да мине към нападение. Чрез захапване то опитва да попречи на нападението на фигуранта.

Захапе ли здраво, получава 2 удара. Допустими са удари по бедрата, страничните части на тялото и в областта на холката. Едва когато съдията даде знак, водачът пристъпва към кучето и фигуранта. Пръчката, с която са нанасяни ударите не се взема от фигуранта. Той я носи по такъв начин, че кучето да не я забелязва до подупражнение № 5.

Условия:

Фигурантът използва като защита палтото, якето или ръкава. Щом кучето го е хванало здраво, той непременно трябва да му нанесе 2 удара с огъваща се пръчка. При това кучето не трябва да отстъпва.

4. Конвоиране (отвеждане) - 5 точки

Следва отвеждане на фигуранта на около 50 крачки.

Водачът го подканя да върви и извиква кучето при себе си. Конвоират го, като се движат на разстояние около 5 крачки след него и леко странично.

5. Нападане, застигане, проба за смелост (10+10+25) = 45 точки

а) По време на отвеждането (конвоирането) следва нападане на фигуранта над водача и това нападение кучето трябва да осуети чрез здраво захапване. Фигурантът трябва да се обезоръжи. Следва отвеждане (конвоиране) встрани, към съдията. Водачът напуска мястото със свободно следващо го куче и отива в укритие.

б) На разстояние от 100 крачки съдията дава указания на фигуранта да се скрие. Водачът излиза с кучето от укритието, отива на мястото, от което трябва да се изпълни преследването (застигането) на беглеца. По знак на съдията фигурантът напуска своето укритие, надава силен вик и опитва да избяга. Прави се, че не е чул подадената му команда да спре и тогава водачът дава на кучето знак (придружен със звукова команда) за преследване. Кучето по най-краткия път трябва да застигне фигуранта. Когато между преследващото куче и фигуранта останат около 40 крачки, фигурантът се обръща и със заплашващи движения и пропъждащи викове се затичва срещу кучето. Без да обръща внимание, кучето трябва да го захапе здраво. Водачът е на около 40 крачки назад. Фигурантът преустановява опита за бягство. Застава спокойно и неподвижно, след което кучето трябва да го пусне.

в) По знак на съдията фигурантът предприема още веднъж нападение над кучето, като използва огъващата се пръчка. В момента, в който кучето го захапе, той му нанася 2 последователни удара по нечувствителни части на тялото. Спира ударите, а кучето трябва моментално да го пусне. Водачът стои без да реагира още половин минута. След това, по знак на съдията, извиква кучето и обезоръжава фигуранта. Захапе ли кучето фигуранта, но въпреки сигнала не го пуска, водачът трябва бързо да отиде при него. Следва отвеждане при дежурния съдия, който е на 40 до 50 крачки встрани.

Водачът напуска мястото със свободно следващо го до левия му крак куче.

6. Желание борба

Желание за борба, включително смелост и твърдост.

Оценката на желанието за борба се означава с "Изявен", "Наличен" и "Недостатъчен".

Съдията през цялото време трябва да наблюдава борбения нагон на кучето, за да може да даде правилна оценка. Устремът на кучето към фигуранта и здравото захапване са външни белези за борбеност. Ако кучето избягва ударите, не бива да преустановява борбата, а трябва веднага самостоятелно и енергично да нападне. Ако след пробата кучето изтичва назад към водача или остава в близост до фигуранта без да го гледа остро (душене наоколо, тичане около него) не може да бъде оценено с "Изявен". Тази оценка получават само много борбени кучета.

Условия за цялата защитна служба.

След отбраната помощникът не е задължително да стои пасивно, ако е наложително да наблюдава кучето. Може да извършва различни движения, но без да го заплашва. Трябва да се прикрива със защитния ръкав и застава съвсем спокойно едва тогава, когато кучето заеме изчаквателно поведение спрямо него. Само енергично нападащи и здраво държащи кучета, които пускат при еднократно извикване "Аус" могат да получат пълен брой точки. Други команди, освен "Аус" не са разрешени.

Забележка: Дори и да отговаря на изискванията на медицинския преглед преди изпита, ако в хода на самия изпит кучето покаже някакви недостатъци, съдията може да го отстрани.

Николай Атанасов
User's Signature

"Давай наставления само на този, който търси знания,
осъзнавайки своето невежество."


Качена снимка


#5 Потребителят е офлайн   Nicholay Atanassov Икона

 • Senior Lecturer
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 2056
 • Регистрация: 16-April 05
 • Gender:Male
 • Location:BULGARIA

Публикувано: 15 January 2006 - 01:08 AM

ИЗПИТАНИЯ ПО МЕТОДИКАТА СЛЕДОВО КУЧЕ (FH)

Общи бележки:

Трябва да се прави разлика между устойчивост, сигурност и чистота на следата.

Устойчивото по следа куче се стреми да търси не чрез телесна миризма, а чрез следване на следата. То се води по звукови и зрителни знаци. Трябва да се има предвид, че работата по прясна следова пътека е такава, че протичането такова, каквото се предлага на окото, не винаги съвпада с обонянието. При страничен вятър например, кучето повече или по-малко работи встрани от зрителното поле, не постоянно, а периодично, в променящи се интервали вследствие на неравномерно движение на въздушните маси.

Стремежът на кучето да души следата проличава особено при преминаване извън ъглите. Това не е грешка, защото според посоката на вятъра и големината на ъгъла мирисът се разнася встрани. Тъй като устойчивото на следата куче не е учило да остава на първоначалната следа, то преминава към други по-пресни. Сигурното в следата куче остава на първоначалната следа, без да преминава към други следи. То е учило това въз основа на трайна, характерна за всяка следова пътека миризма. От 3 до 5 минути то е в състояние да остане на първоначалната следа, след това и то преминава към други следи.

Кучето, способно на чиста следа винаги остава на първоначалната следа, дори и в случаите, когато давността на всички следи е еднаква.

Общи условия:

За полагане на този изпит условието е кучето да се е явило и да е издържало най-малко SchH 1. Така отпадат подупражненията и защитната служба. Оценката е само за работа по следа.

Постижения по следа - 100 точки

Команда "Зух".

Кучето трябва да покаже своята работа по следа с дължина не по-малко от 1500 крачки и давност най-малко 3 часа. Следовата пътека има 6 ъгъла. Пресечена е най-малко 3 пъти от по-прясна следа на доста отдалечени една от друга точки. На следовата пътека са поставени 4 предмета, които отстоят един от друг на неравномерни разстояния. Предметите трябва да са поели много добре миризмата на този, който ги поставя. Не са разрешени така наречените "търсещи пакети".

Предметите трябва да бъдат открити от кучето. То трябва да ги посочи чрез захапване, лягане или сядане до тях.

Преди да започне проработването на следата, водачът съобщава на съдията по какъв начин кучето уведомява откриването на предметите. Допустим е само един начин на уведомяване.

По свой избор водачът пуска кучето да се движи свободно или го води на повод. Не се позволява поводът да се влачи по земята.

Поставяне на следите.

Поставящият следата и предметите трябва да е познат на кучето. Той получава от съдията скица на местността. Съдията обяснява чрез използваните символи къде има отделни дървета, електрически стълбове, постройки и др. Поставящият следата предоставя на съдията предметите. Те трябва да са били при него най-малко половин час, за да са поели добре миризмата му. Предметите не трябва да са по-големи от портфейл и да не се различават много по цвят от терена. Преди тръгване, поставящият следата и предметите трябва много добре да утъпче площ от 1 м2, да постои върху нея около 1 минута и тогава в нормален ход да тръгне и да положи предметите. Отправното място трябва да е добре обозначено с номерирана табелка. Табелката се забива в земята, отляво на пътеката. Където има възможност, това отправно място може да е непосредствено до сгради, градинки и др., защото това е по-близо до реалността. Предметите се поставят на различни разстояния един от друг. Първият не бива да е на по-малко от 250 крачки от началото на следата. Четвъртият (последният) предмет се поставя в края на пътеката. Не е разрешено да се поставят предмети на ъгли или в тяхна непосредствена близост. Поставят се върху самата следова пътека, а не до нея. Местата, където са положени предметите, се отбелязват върху скицата с кръст. Трябва да се следи следата да се полага върху променлива (различна) почва и на отъпкан, устойчив път. Да се избягва всякаква схема.

Около 30 минути след поставяне на предметите, непознат на кучето човек пресича 3 пъти пътеката с друга измамна следа, тръгвайки от определено от съдията място.

Изработване на следата:

Кучето трябва да може обилно да поеме миризмата на отправното място. То трябва да е обучено така, че да може без намеса на водача, спокойно да обследва добре отъпканата площ от 1 м2. По никакъв начин водачът не бива да показва с ръка в предполагаемата посока и с това да събужда в кучето стремеж за движение напред. Ако на водача се струва, че кучето не е поело добре миризмата, може да го върне повторно на отправното място, но само ако то не е отдалечено на повече от 15 крачки. За това се отнемат от 4 до 5 точки. Пътеката трябва да е определена така, че водачът спокойно да може да следва кучето си.

Съдията и лицето, което е положило следата, вървят на около 50 крачки отзад. Натъкне ли се кучето на предмета, то трябва веднага да го вдигне или убедително да го посочи. Посочването може да стане седейки, лежешком или стоейки. Водачът веднага отива при кучето и вдига предмета. Похвалва кучето и го оставя да продължи. Ако то се натъкне на предмет, който не е положен от поставящия следата и предметите, не трябва нито да го вдига, нито да го посочва. Ако кучето от дадената следа премине на пресечната измамна следа и я следва около 25 крачки, упражнението трябва да се прекъсне.

Оценка:

Пълен сбор от 100 точки се присъжда само тогава, когато кучето работи по положената за него следа от начало до край и вдигне или посочи всички 4 предмета. Всички ъгли трябва да са добре определени. Кучето не бива да се повлиява от измамната следа.

За всеки ненамерен предмет се отнемат 7 точки.

Погрешно е посочване на предмета в комбинация от два начина.

За погрешно посочен, съответно вдигнат предмет се отнемат 4 точки.

Определяне на кучето като следотърсач - (FH):

Това става само, ако кучето е постигнало най-малко 70 точки.

Като оценки се дават:

0 до 35 точки - Недостатъчно;

36 до 69 точки - Малко;

70 до 79 точки - Задоволително;

80 до 89 точки - Добре;

90 до 95 точки - Много добре;

96 до 100 точки - Превъзходно;

Николай Атанасов
User's Signature

"Давай наставления само на този, който търси знания,
осъзнавайки своето невежество."


Качена снимка


#6 Потребителят е офлайн   Nicholay Atanassov Икона

 • Senior Lecturer
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 2056
 • Регистрация: 16-April 05
 • Gender:Male
 • Location:BULGARIA

Публикувано: 15 January 2006 - 01:14 AM

МЕТОДИКИ ЗА ИЗПИТАНИЯ НА СЛУЖЕБНИТЕ КУЧЕТА В САЩ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Изпитанията, провеждани под егидата на Американския кенел клуб са по обща дисциплина, по полезност, по следова работа. В тях не се допускат да участват професионални дресьори на кучета.

Проверката на кучето по обща дисциплина е в две категории - A и B. В категория A се състезават кучета, които до момента не са представяни на изпитания и нямат извоювани титли. В категория B се състезават кучета, които вече са участвали в проверка на общата дисциплина. Титлата, която се присъжда е "Куче-компаньон" (Companion Dog - CD). Тя може да бъде завоювана, ако от всяко упражнение се спечелят минимум половината от максималния брой точки. Кучето трябва да е постигнало този резултат най-малко 3 пъти, оценяно от различни съдии. При изпълнение на упражненията всяка команда се подава еднократно. Упражненията, които трябва да се изпълнят със съответния брой точки са следните:

1. Движение до левия крак на водача със закопчан повод - 40 точки.

2. Стоене самостоятелно на едно място само по словесна команда от водача - 30 точки.

3. Свободно движение до левия крак на водача без повод - 40 точки.

4. Идване към водача при подаване на команда - 30 точки.

5. Седене при подаване на команда в продължение не по-малко от 1 минута. Кучето не трябва да е закопчано с повод - 30 точки.

6. Стоене при подаване на команда в продължнение минимум на 3 минути - 30 точки.

Общ брой точки: 200.

След извоюване на титлата, кучето може да бъде представено за участие в следващата категория за присъждане на "Отлично куче-компаньон" (Companion Dog Exellent - CDE). Тя може да бъде завоювана, ако от всяко упражнение се спечелят минимум 170 точки. Упражненията, които трябва да се изпълнят със съответния брой точки са следните:

1. Движение до левия крак на водача без повод - 40 точки.

2. Извикване на кучето и подаване на команда "Легни" - 30 точки.

3. Донасяне на предмет от равна повърхност - 20 точки.

4. Донасяне на предмет с прескачане на препятствие - 30 точки.

5. Скок на дължина - 20 точки.

6. Седене при подаване на команда в продължение минимум на 3 минути, без водачът да се вижда - 30 точки.

7. Стоене при подаване на команда в продължение минимум на 5 минути, без водачът да се вижда - 30 точки.

Общ брой точки: 200.

Проверка на кучето по полезност е възможна само, ако то е завоювало титлата "Отлично куче-компаньон". При неговото успешно представяне в три участия и присъдени най-малко по 170 точки от участие от трима различни съдии, кучето завоюва титлата "Ползователно куче" (Utility Dog - UD).
Упражненията, които трябва да се изпълнят със съответния брой точки са следните:

1. Реакция към изстрел - 40 точки.

2. Откриване на кожен предмет, разположен между други предмети- 30 точки.

3. Откриване на метален предмет, разположен между други предмети - 30 точки.

4. Откриване на кожен предмет, намиращ се на разстояние и разположен между други предмети, и донасяне при водача - 40 точки.

5. Прескачане на вертикално препятствие - 30 точки.

6. Стоене при подаване на команда в продължение минимум на 3 минути - 30 точки.

Общ брой точки: 200.

При изпитанието за проверка на способностите за работа по следа (Tracking Dog - TD), кучето се проверява едновременно от двама съдии, които оценят независимо един от друг. За да бъде допуснато до участие, кучето трябва да е носител на всички предходни титли.

Изпитанията, които се провеждат под егидата на Кенел клуба на Великобритания са в 3 категории - A, B и C. Удостоверения се издават само за категория C. До участие се допускат кучета, които са издържали проверка за обща подготовка с минимум 190 точки от 200 възможни. Изпитът трябва да е защитен 3 пъти при трима различни съдии.

Титлите, които се присъждат са: "Куче-компаньон" (CD), "Ползователно куче" (UD), "Работещо куче" (Working Dog - WD), "Полицейско куче" (Police Dog), "Следово куче" (TD). За да бъде придобита някоя от тях, кучето трябва три пъти последователно да е класирано на първо място.

Николай Атанасов
User's Signature

"Давай наставления само на този, който търси знания,
осъзнавайки своето невежество."


Качена снимка


#7 Потребителят е офлайн   Nicholay Atanassov Икона

 • Senior Lecturer
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 2056
 • Регистрация: 16-April 05
 • Gender:Male
 • Location:BULGARIA

Публикувано: 15 January 2006 - 01:22 AM

МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕРКА НА ПОВЕДЕНИЕТО
НА БЪЛГАРСКОТО ОВЧАРСКО КУЧЕ ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ


1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Целта на настоящата Методика е да се отберат за развъдна дейност кучета с подходящи качества на поведението, отговарящи на изискванията на стандарта. Да се изключат от разплод кучетата, имащи отклонения в психо-поведенческите си реакции (страхливи или неконтролируемо агресивни).

Тази методика за проверка се отнася за преценка способността на Българското Овчарско Куче да се използва за охранителна дейност, а не като пазач на животните от хищници.

Комисията, която провежда проверката на кучетата трябва да се събира минимум два пъти в годината. Целта е да се проконтролира състоянието на досега извършените проверки, а така също ако има нови желаещи собственици на кучета, които претендират за участие в разплодния процес, да могат да бъдат проверени.

На настоящия тест се подлагат кучета, навършили 1 година, притежаващи Родословно свидетелство и имащи татуировъчен номер в дясното ухо.

ОЦЕНКИ: Положителни (П1 и П2) и Отрицателна (О).

2. ОГЛЕД НА КУЧЕТО

Експертът сверява татуировъчния номер на кучето с този в Родословното свидетелство.

Проверява се състоянието на зъбите (захапка, зъбна формула) и наличието на тестиси при мъжките животни.

Извършва се екстериорна преценка на животното, като информацията в сбита форма се вписва в оценъчния лист.

Наблюдава се поведението на кучето.

СИСТЕМА НА ОЦЕНЯВАНЕ:

- Изразено поведение на потиснатост и страх (О).

- Изразено агресивно поведение (О).
-
Изразено краткотрайно поведение на страх или агресивност, изразено ориентировъчно поведение, но поддаващо се на бърза корекция от страна на собственика на кучето (П2).

- Спокойно, безразлично поведение или краткотрайно ориентировъчно поведение (П1).

3. ПРОВЕРКА НА СОЦИАЛНАТА АДАПТИРУЕМОСТ НА КУЧЕТО

Собственикът, заедно с кучето, водено на повод с дължина около 1,5 м преминава, през група от 5 човека. Хората в групата трябва да се държат естествено, без да демонстрират страх или възбудимост. Те трябва да се движат, да жестикулират, да говорят на висок глас. В същото време те не трябва да обръщат внимание на преминаващото между тях куче. Собственикът може да коригира поведението на кучето. През групата се преминава 2-3 пъти. По време на преценката, експертът се доближава до собственика на кучето, ръкува се с него и разговаря.

СИСТЕМА НА ОЦЕНЯВАНЕ:

- Трудно коригируемо поведение на страх (О).

- Трудно коригируемо поведение на агресия (О).

- Демонстриране на страх или агресивност, но контролирани лесно от собственика (П2).

- Спокойно, дружелюбно или безразлично поведение (П1).

4. РЕАКЦИЯ НА СИЛЕН ЗВУКОВ ДРАЗНИТЕЛ (ИЗСТРЕЛ)

По време на проверката кучето се води на свободен повод. На разстояние около 20-25 метра се провеждат два изстрела с пистолет, калибър 9 мм. Може да се извършва проверка едновременно на група от 3 до 5 кучета.

СИСТЕМА НА ОЦЕНЯВАНЕ:

- Изразен страх или продължителна (повече от 30 сек) ориентировъчна реакция (О).

- Агресивно поведение (О).

- Краткотрайна (не повече от 30 сек) ориентировъчна реакция (П2).

- Поведение на безразличие (П1).

5. МЕТОДИКА НА ОЦЕНКА НА КУЧЕТО

5.1. Крайната оценка от проверката се формира на базата на трите теста.

При преобладаване на (П1) се приема, че кучето успешно е издържало комплексната проверка. Такива кучета най-пълно съответстват на изискванията на стандарта на породата по отношение на поведенческите реакции.

При преобладаване на (П2) се приема, че кучето е издържало комплексната проверка. То има поведение, което е допустимо макар и не напълно съответстващо на изискванията на стандарта. При използване на такива кучета за развъдна дейност трябва да се извършва правилен подбор на разплодните двойки, за да не се закрепи в поколението тази нежелана форма на поведение.

Резултатите от проверката се вписват в Оценъчен лист, копие на който се дава и на собственика на кучето.

На собственика на кучето се издава Удостоверение (по образец). Удостоверението трябва да съдържа следната информация:

- Име на кучето;

- Пол;

- Дата на раждане;

- Татуировъчен номер и номер на Родословното свидетелство;

- Цвят на космената покривка;

- Данни за собственика на кучето (име и адрес);

- Оценки и на трите теста;

- Крайна оценка;

- Дата на провеждане на проверката;

- Име и фамилия на експерта. Подписите на всички членове на комисията.

Оценъчните листи се съхраняват в канцеларията на националния клуб на породата.

Ако кучето е получило крайна оценка П2 в рамките на една календарна година трябва да се подложи на повторна проверка.

5.2. При получаване на отрицателна оценка на всеки един етап от проверката, кучето се отстранява и се приема, че не е издържало. В Оценъчния лист се отбелязва тестът не издържан. Кучета, получили отрицателна оценка могат да бъдат подложени на повторна проверка, но не по-рано от три месеца.

Следващи проверки се допускат не повече от два пъти.

Кучетата, които и трите пъти не са издържали проверката се дисквалифицират и отстраняват от развъдна дейност. Тази информация се вписва в Родословното свидетелство на кучето и се вкарва в базата данни на националния клуб.

Николай Атанасов
User's Signature

"Давай наставления само на този, който търси знания,
осъзнавайки своето невежество."


Качена снимка


#8 Потребителят е офлайн   Nicholay Atanassov Икона

 • Senior Lecturer
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 2056
 • Регистрация: 16-April 05
 • Gender:Male
 • Location:BULGARIA

Публикувано: 15 January 2006 - 01:33 AM

Качена снимка

Качена снимка
User's Signature

"Давай наставления само на този, който търси знания,
осъзнавайки своето невежество."


Качена снимка


#9 Потребителят е офлайн   Nicholay Atanassov Икона

 • Senior Lecturer
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 2056
 • Регистрация: 16-April 05
 • Gender:Male
 • Location:BULGARIA

Публикувано: 15 January 2006 - 01:34 AM

Качена снимка

Качена снимка
User's Signature

"Давай наставления само на този, който търси знания,
осъзнавайки своето невежество."


Качена снимка


#10 Потребителят е офлайн   sundy Икона

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 523
 • Регистрация: 17-November 04
 • Gender:Female
 • Location:Бургас... again...
 • Skype:

Публикувано: 15 January 2006 - 10:12 AM

Искам само да направя малка поправка - от 2004г. е в сила нов правилник, който на практика почти уеднаквява SchH и IPO - следата на SchH-I, II, III става съответно мин. 300, 600 и 900 крачки; на послушание поводът отпада и съответно упражненията са "ходене на ред без повод" (20т.), "сядане от движение" (10т.), "лягане с отзоваване" (10т.), "апортиране от равна повърхност" (10т), "апорт през 1м. препятствие" (15т.), "апорт през А-обр. препятствие"(15т.), "изпращане напред с лягане"(10т.), "престой"(10т.)...
При защитата също има малко промени, но сега нямам време да ги пиша - можете да ги видите ТУК
Като цяло промените не са много, но явно се цели SchH и IPO като дисциплини да се покрият почти изцяло...
User's Signature

Качена снимкаКачена снимка

#11 Потребителят е офлайн   Nicholay Atanassov Икона

 • Senior Lecturer
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 2056
 • Регистрация: 16-April 05
 • Gender:Male
 • Location:BULGARIA

Публикувано: 15 January 2006 - 02:03 PM

Цитат

Искам само да направя малка поправка - от 2004г. е в сила нов правилник, който на практика почти уеднаквява SchH и IPO - следата на SchH-I, II, III става съответно мин. 300, 600 и 900 крачки; на послушание поводът отпада и съответно упражненията са "ходене на ред без повод" (20т.), "сядане от движение" (10т.), "лягане с отзоваване" (10т.), "апортиране от равна повърхност" (10т), "апорт през 1м. препятствие" (15т.), "апорт през А-обр. препятствие"(15т.), "изпращане напред с лягане"(10т.), "престой"(10т.)...
При защитата също има малко промени, но сега нямам време да ги пиша - можете да ги видите ТУК
Като цяло промените не са много, но явно се цели SchH и IPO като дисциплини да се покрият почти изцяло...

Благодаря за корекциите. Не съм запознат с правилника IPO.

С уважение,

Николай Атанасов
User's Signature

"Давай наставления само на този, който търси знания,
осъзнавайки своето невежество."


Качена снимка


#12 Потребителят е офлайн   petko Икона

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 825
 • Регистрация: 21-December 04

Публикувано: 22 March 2006 - 04:18 PM

gn.Atanasov a neshto za pastirskite rabotni kucheta.
User's Signature

"Истината не е изящна, красивите думи не са истинни.[br]Добрите не са красноречиви, красноречивите не са добри.[br]Знаещия не убеждава, убеждаващия не е знаещ."[br]...........................................................................[br]Лао Цзи - "Дао де Цзин"

#13 Потребителят е офлайн   Nicholay Atanassov Икона

 • Senior Lecturer
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 2056
 • Регистрация: 16-April 05
 • Gender:Male
 • Location:BULGARIA

Публикувано: 22 March 2006 - 04:29 PM

Цитат

gn.Atanasov a neshto za pastirskite rabotni kucheta.

Какво ви интересува ?
User's Signature

"Давай наставления само на този, който търси знания,
осъзнавайки своето невежество."


Качена снимка


#14 Потребителят е офлайн   petko Икона

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 825
 • Регистрация: 21-December 04

Публикувано: 22 March 2006 - 05:05 PM

metodika na obuchenie ,izpitania bili ste v turcia nali, tam praviat li testove i kak ,dadoha mi niakakvi linkove no ne znam chujdi ezici i mi e problem ,neshta kato vav vashia sait no neshto novo ili razlichno
User's Signature

"Истината не е изящна, красивите думи не са истинни.[br]Добрите не са красноречиви, красноречивите не са добри.[br]Знаещия не убеждава, убеждаващия не е знаещ."[br]...........................................................................[br]Лао Цзи - "Дао де Цзин"

#15 Потребителят е офлайн   Nicholay Atanassov Икона

 • Senior Lecturer
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 2056
 • Регистрация: 16-April 05
 • Gender:Male
 • Location:BULGARIA

Публикувано: 22 March 2006 - 06:57 PM

Цитат

metodika na obuchenie ,izpitania bili ste v turcia nali, tam praviat li testove i kak ,dadoha mi niakakvi linkove no ne znam chujdi ezici i mi e problem ,neshta kato vav vashia sait no neshto novo ili razlichno

Не ми става много ясно за какви изпитания питате - за кучета пазачи или за кучета пастири. Какви са тези линкове и с какво мога да ви помогна. Ще го направя с удоволствие, ако е в рамките на компетентността ми. Пишете в "Кучета, пазачи на стадата", а ако желаете може и на лични съобщения.
User's Signature

"Давай наставления само на този, който търси знания,
осъзнавайки своето невежество."


Качена снимка


#16 Потребителят е офлайн   Galiadogs Икона

 • оптимист-рецидивист
 • Икона
 • Група: German Shepherd Dog
 • Мнения: 2923
 • Регистрация: 01-March 08
 • Gender:Female
 • Location:Пловдив/Съединение

Публикувано: 01 July 2008 - 08:10 AM

http://www.sirius-bg...008.2%20022.jpg
http://www.sirius-bg...008.2%20023.jpg
http://www.sirius-bg...008.2%20020.jpg
http://www.sirius-bg...008.2%20162.jpg
http://www.sirius-bg...008.2%20157.jpg
http://www.sirius-bg...008.2%20174.jpg
http://www.sirius-bg...008.2%20258.jpg
http://www.sirius-bg...008.2%20269.jpg
http://www.sirius-bg..._2008%20003.jpg
http://www.sirius-bg..._2008%20017.jpg
http://www.sirius-bg..._2008%20038.jpg
User's Signature

Качена снимка

Страница 1 от 1
 • Не можеш да публикуваш нова тема
 • Не можеш да отговаряш в тази тема

1 потребители четат тази тема
0 потребители, 1 гости, 0 анонимни