Dog.bg Форуми : FCI НАРЕДБИ ЗА ИЗЛОЖБЕНИ СЪДИИ

Към съдържанието

 
 
 

Свернуть Прикрепени тагове

Страница 1 от 1
 • Икона
 • Не можеш да публикуваш нова тема
 • Не можеш да отговаряш в тази тема

FCI НАРЕДБИ ЗА ИЗЛОЖБЕНИ СЪДИИ Оцени темата: -----

#1 Потребителят е офлайн   dog.bg Икона

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Покажи галерията
 • Група: Root Admin
 • Мнения: 13834
 • Регистрация: 05-July 04
 • Gender:Male
 • Location:Sofia

Публикувано: 13 July 2005 - 10:19 PM

FCI НАРЕДБИ ЗА ИЗЛОЖБЕНИ СЪДИИ 


СЪДЪРЖАНИЕ
§1.Основи
§2.Минимум изисквания относно заявка, обучение, изпитване и назначаване като изложбен съдия
§3.Определение на категории за изложбени съдии в FCI
§4.Основни условия за допускане като изложбен съдия
§5.Основни задължения на изложбените съдии
§6.Поведение
§7.Наказания
§8.Изпълнителни мерки

§1.Основи

Изискванията, поместени в §§ 1 6 са задължителни за всички членове и партньори на FCI и трябва да се считат като МИНИМУМ ИЗИСКВАНИЯ от FCI за всяко лице (мъж или жена), за да бъде прието като изложбен съдия от неговият/неговата кучешка организация, настоящ член на FCI (по-нататък наричана FCI Национална Организация, за краткост FCI-НO). Зависи от всеки член на FCI да разшири и определи основните регламенти, поставени от FCI. При никакви обсоятелства обаче, правилата на всяка страна не трябва да са в противоречие с тези на FCI.

§2. Минимум изисквания относно заявка, обучение, изпитване и назначаване като изложбен съдия

Заявленията на кандидатите, желаещи да станат изложбени съдии трябва да се приемат съгласно официалните наредби на FCI-НO на страната на жителство на кандидата. Отговорност на всяка FCI-НO е да осигури подходящи курсове за нейните кандидати, за да получат необходимото образование, да подготви необходимите изпити и да се погрижи за техните официални разрешителни удостоверения като изложбен съдия.

FCI-НO трябва да осигури задоволително квалифицирани тренинг съдии, за да обучат курсистите по упоменатото в § 2, d. подточки 1 6. Такава тренинг програма трябва да бъде провеждана редовно и да бъде предложена на курсистите за съдии.

Същата тренинг програма може да бъде посещавана от съдии, желаещи да затвърдят техните знания след дълго отсъствие от съдийството както и за съдии, желаещи да кандидатстват за допълнителни породи.

Тази програма трябва да бъде посетена от кандидатите преди пристъпването към писмения изпит.

За да бъде признат от FCI като международен съдия, кандидатът, подал заявка за първата порода, трябва да е изпълнил следните изисквания:

a.Да бъде пълнолетен.

b.Със заявката си за включване в тренинг програма за една или повече породи, кандидатът трябва да докаже, че има предишен опит като развъдчик с прикрепена регистрация и трябва да има кучета, регистрирани в официалната племенна клига на страната му
или
че е постигнал успешни резултати като изложител на кучета за най-малко 5 години.
или
е активно и отговорно се е включвал в киноложки събития за минимум 5 години.
c. Трябва служебно да е присъствал на официални изложби като разпоредител на ринга или секретар най-малко 5 пъти за минимум период от 1 година, за да бъде запознат с процедурите и регламентите.

d. Кандидатите трябва да бъдат изпитани от официална изпитна комисия, назначена от FCI-НO и да вземе предварителния изпит със задоволителни знания в следните области:

1. Анатомия (статика), морфология и движение (динамика) на кучета
2. Генетика, здраве и характер
3. Познаване стандарта на породата (-те)
4. Съдийско поведение, принципи и техники на съдийството
5. Национални изложбени регламенти и други допълнителни национални правила.
6. FCI изложбени регламенти и други допълнителни правила

Кандидатът трябва да ПРЕМИНЕ целия писмен изпит.

e. Цялостното познание за порода е един от най-важните фактори в съдийството и квалифицираният съдия трябва да бъде напълно запознат с FCI стандарт на порода, за да може решението му да бъде базирано на тези знания за съдената порода.
Практическият тренинг би помогнал на курсиста да получи цялостно познание и разбиране за породата (-те), всички регламенти, както и процедурата на ринга. Практическият тренинг включва успешното завършване на броя изложби, където кандидатът е получавал обучение, при условие, че е преминал писмения изпит. Отговорност на всяка организация, член на FCI е да установи периода и количеството на практическия тренинг.

f. Практическото обучение трябва да бъде под ръководството на признат от FCI и опитен съдия. Кандидатът пише доклади за кучетата, които е съдил по време на обучението си и да ги предаде на гореспоменатия съдия, отговорен за потвърждението на знанията на аспирант-съдията, неговите/нейните действия и поведение на официалния отговорен комитет.
След успешното завършване на практическото обучение, аспирантът има практически тест, ръководен от официален изпитен комитет. Този изпитен комитет трябва да направи писмено изложение за теста и неговите резултати.

g. Веднъж одобрен от неговата FCI-НO и обявен за изложбен съдия , кандидатът първо съди породите, за които има разрешение от страната му на жителство минимум 2 години преди да му бъде разрешено съдийство на FCI изложби CACIB извън неговата страна.

Отговорност на всяка FCI-НO като член на FCI е да включи в нейния официален списък с FCI съдии онези лица, които имат изпълнени горепосочените изисквания, да поддържа техен списък както и цялостна информация за всеки съдия, да обновява и изпраща списъка в канцеларията на FCI всяка година.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОРОДИ

Шоу съдии, които вече са одобрени да съдят една или повече породи в дадена група и искат да се утврдят за допълнителни породи кандидатстват писмено, трябва да вземат практическо обучение и да преминат писмен тест по стандарт на породата (-те), за която са заявили, че искат да съдят. Практически тест за упоменатата порода (породи) също е задължителен.


В случай на невъзможност да се осигурят кучета от определена порода за практическия тест, кандидатът трябва, като алтернативно решение, да премине обширен писмен тест за стандарта на породата (-те) за която е заявил, че иска да съди. Това условие се прилага само за опитни съдии, които добавят нова/нови порода/и.

§3. Определение на категории на Шоу Съдии в FCI

Изложбен съдия на FCI-НO може да бъде:

a ) Съдия на порода
b ) Съдия на група
c ) Общ (съдия на всички породи)

FCI-НO изпраща на FCI цялостна информация, съдържаща всеки съдия, на когото е разрешено да съди извън страната му/й на жителство.

a ) Съдия на порода е лице, одобрено от неговата FCI-НO да съди една или повече породи.

b ) Съдия на група е лице, одобрено от неговата/нейната национална организация да съди на групово ниво една или повече групи от официалните групи на FCI съобразно терминологията на кучешките породи. Съдия на порода е одобрен да присъжда CACIB на всяка порода от упоменатата група. Веднъж одобрени от организации, членове на FCI, на групови съдии се разрешава да съдят Най-добър в Групата (BIG) на CACIB изложби за група (и), за която/които са квалифицирани. Съдии на група от организации, федеративни членова на FCI се освобождават от другите изисквани оторизации от техните FCI-НO.
Освен това, съдия на група е одобрен да присъжда BIS на международни изложби при условие, че канещата FCI-НO го приема и той/тя е одобрен за съдия на група за поне 2 от групите на FCI и е бил оторизиран да присъжда BIS от неговата/нейната национална организация.
Ако нова порода е призната от FCI, на Съдията на група автоматично се разрешава да я съди, стига тази порода да е в групата, която съдията е квалифициран да съди.
Ако порода е прехвърлена в група, за която съдията не е квалифициран, той запазва правото си да съди въпросната порода.

За да може на даден аспирант да бъде позволено да стане Съдия на група, той/тя трябва официално и редовно да е съдил/а поне 4 годинина национални и международни изложби. За останалите номинацията да станат Съдия на група трябва да остане изцяло в юрисдикцията на засегнатата FCI-НO като обръщат специално внимание на броя породи, регистрирани във въпросната държава.

c ) Общ (съдия на всички породи) е съдия, одобрен от неговата FCI-НO да съди всички породи от

§4. Основни условия за прием като изложбен съдия

Само на съдиите, които са включени в списъка на Шоу Съдиите на някоя от организациите, членки на FCI в съответствие с гореупоменатите условия, е позволено да присъждат CACIB на международни изложби. Породите, които съдиите от страните, партньори на FCI, имат право да съдят, са ясно изброени в индивидуалния договор, подписан от FCI и съответната страна-партньор.

Съдии, които са били одобрени от FCI-NO, но не са съдийствали в продължение на 5 или повече години, трябва да положат отново практически тест, преди да им бъде позволено да бъдат съдии отново. Преди да даде ново разрешение, FCI-NO трябва да потвърди способността на кандидата да съди породата/породите, които преди това е бил упълномощен да съди.

Съдии, емигриращи в страна, чиято Национална Кучешка Организация (наричана оттук-нататък за краткост НКО) не е член на FCI или на нейни партньори, могат, след подадени документи в FCI, да останат одобрени за породите, за които имат издаден лиценз от FCI-NO, при условие, че срещу тях няма започнато дисциплинарно производство или не е имало такова, че посрещащата организация е информирана за това и че FCI одобрява. В FCI се пази списък със съдиите и те издават розрешението за съдийство. FCI има юрисдикция над тези съдии.

Съдии, емигриращи от страна, чиято НКО е член на FCI, в друга такава, остават приети и трябва да бъдат одобрени от FCI-NO на новата страна за породите, за които имат лиценз от предишната FCI-NO, стига да няма започнато дисциплинарно производство срещу тях или да не е имало такова. Апликационна форма трябва да бъде изпратена от тези съдии на FCI-NO в новата страна до 3 години след смяната на жителството. От този момент тази FCI-NO е отговорна за тези съдии.

§5. Основни задължения на изложбените съдии

На изложби в страни, чиито НКО е член на FCI шоу съдиите трябва да следват валидните FCI стандарти на породите, които съдят доколкото те не са в противоречие с националния закон. Те не могат да тълкуват всеки стандарт по такъв начин, който е в противоречие с функционалното здраве на кучето.

Когато оценява, всеки съдия следва стриктно тези съдийски изисквания, както и FCI изложбени регламенти и всички останали правила на FCI.

Съдиите се подготвят за всяка изложба чрез изучаване на стандартите и всички други важни изисквания.

Съдиите винаги трябва да бъдат усърдни и старателни в работата си, следвайки общоприетите правила на етика и уважение към колегите си и изложителите.

§6. Поведение

1. Основи

Всеки съдия от всяка организация, член на FCI, заема важен пост в международното кучешко общество. Следователно неговото/нейното поведение трябва да бъде благонадеждно и безукорно независимо дали е на служба или е в личния си живот.

Заключение:

- Съдия не трябва да закъснява за съдийски срещи или да напуска изложбената територия преди да е напълно приключил със задълженията си, за които е упълномощен.
- Съдия не трябва да критикува работата на друг съдия.
- При никакви обстоятелства съдия не може да изисква уговорки за съдийство.
- Не е разрешено на съдия да обсъжда каталога на изложбата преди или по време на неговото съдийство.
- В ринга съдия трябва да се държи както подобава и да преглежда внимателно и безпристрастно всички кучета. Той/тя трябва да бъде трезвен и подходящо облечен, съобразно със задълженията, които изпълнява и винаги да бъде коректен и учтив.
- Съдия трябва да се въздържа от пушене в ринга докато съди.
- Съдия трябва да се въздържа от пиене на алкохол в ринга.
- Съдия не може да въвежда на изложбата куче, регистрирано на негово/нейно име в деня на изложбата, на която е на служба като съдия.
- Съдия не може да ръководи никакво куче в деня на изложбата, на която е на служба като съдия.
- Партньор, всеки член на семейството или всяко лице, което живее със съдията в дома му може да въвежда и ръководи всяко куче от порода, която този съдия не съди в същия ден.
- Кучетата, които съдия води на CACIB изложба, където той/тя не участва като съдия трябва да бъде или отглеждано, или собственост/съсобственост от него/нея, негов партньор, член на семейството или друго лице, живеещо с него/нея в дома му/й.
- Съдия не може да съди което и да е куче, негова собственост, съсобственост, отглеждано от него или продадено в рамките на шест месеца преди изложбата, за която е ангажиран. Същото важи и за кучета, собственост на партньор, член на семейството или което и да е лице, живеещо със съдията в неговия дом.
- Не се разрешава на съдия да пътува за изложбите, на които съдийства с онези изложители, които представят кучета при него.
- При никакви обсоятелства съдията не трябва да общува или да стои с изложителите под негова юрисдикция. Той може да го прави само, след като съдийският му ангажимент е приключил.

2. Приемане на ангажименти

a. FCI изложбен съдия може да съди само на FCI изложби, организирани от срани, членки на FCI или партньори с договор. Не му се разрешава да съди на събития, които не са признати от FCI, освен ако те не се ръководят от страни, които не са под юрисдикцията на FCI (различни от член и партньор с договор). В такъв случай обаче, той/тя трябва да получи разрешение от FCI-НО от страната му/й на жителство.

b. При получаването на покана за съдийство в страна извън неговата/нейната, съдия трябва да направи всички необходими запитвания, за да се увери, че организацията на изложбата е под юрисдикцията на FCI или се организира от организация, призната от FCI.

c. Ако шоуто се провежда от клуб, съдията трябва да провери дали този клуб е официално признат от FCI-НО или FCI партньор с договор от страна, където се прави изложбата.

d. FCI изложбен съдияО може само да съди на изложба, провеждана ивън неговата/нейната ако е бил пирсмено оторизиран от неговата/нейната FCI-НО. Тази оторизация трябва да бъде получена от организатора на изложбата чрез FCI-НО, където изложбата е провеждана и копие трябва да се изпрати на въпросния съдия.

e. Когато съди извън страната си на жителство, съдия трябва да владее поне един от четирите езици на FCI (Английски, Френски, Немски или Испански). В случай, че съдия не може да изпълни това изискване, негова отговорност е да осигури негов/нейн преводач ако организаторът на изложбата го изиска.

f. При никакви обстоятелства съдия не трябва да се съгласява да съди порода, за която няма одобрение от неговата национална организация. Същото се прилага за съдийство на Best in Group (BОG) и Best in Show (BIS).

§7. Наказания

1. Всеки съдия, който нарушава по какъвто и да е начин изложбените правила на FCI и/или националните, както и правилата за шоу съдии на FCI, попада под юрисдикцията на неговата/нейната FCI-НО, която трябва да накаже въпросния съдия ако нарушението е било доказано. FCI-НО трябва да приеме правило, което да я задължава да наказва всяко нарушение на нейн съдия.

2. Трябва да бъде гарантирано, че въпросният съдия ще бъде изслушан или устно или писмено. На съдията трябва да бъде дадено правото да оспори решението. Лицето, на което е възложено да наложи наказанието, не трябва да бъде член на организацията, където възражението е било отправено.

3. FCI-НО трябва да предвиди следните наказателни варианти:

a ) Да разреши случая без наказание
b ) Да отправи първо предупреждение към съдията за отстраняване от съдийство
c ) Да отстрани лицето от съдийство за определен период от време
d ) Да го отстрани като съдия
e ) Да откаже или изземе разрешителното за съдийство в чужбина

4. След като решението влезе в сила, FCI трябва да бъде уведомена от своята членка за това.


§ 8. Изпълнителни мерки

Изпълнителният комитет на FCI, особено, когато части от тези правила станат невалидни, може със свое крайно решение да предприеме мерки по промяната на тези правила, за да осигури валидността на всяко международно събитие, провеждано според правилата на FCI и да подсигури прилагането на тези правила.

Невалидността на част или части от тези правила не прави всички правила като цяло невалидни.

Горните правила влизат в сила веднага след одобрението на генералния комитет на FCI и трябва да бъдат разпространени до всички членове на FCI и партньори по договор.

Тези правила бяха одобрени от генералния комитет на FCI на срещата в Мадрид на 28.11.2001 год. Те влизат в сила от 01.01.2002 год. Преходен период от две години (краен срок 31.12.2003 год.) е установен, даващ възможност на организациите, членки на FCI и партньори по договор да приспособят своите национални правила.

провод - Диана Итова.

#2 Потребителят е офлайн   impres91 Икона

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 933
 • Регистрация: 10-October 04
 • Gender:Female
 • Location:София

Публикувано: 07 August 2005 - 04:07 PM

[quote name='dog.bg' date='Jul 13 2005, 10:19 PM'] За да може на даден аспирант да бъде позволено да стане Съдия на група, той/тя трябва официално и редовно да е съдил/а поне 4 годинина национални и международни изложби. За останалите номинацията да станат Съдия на група трябва да остане изцяло в юрисдикцията на засегнатата FCI-НO като обръщат специално внимание на броя породи, регистрирани във въпросната държава.
User's Signature

Качена снимка; Качена снимка
Качена снимка

#3 Потребителят е офлайн   impres91 Икона

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 933
 • Регистрация: 10-October 04
 • Gender:Female
 • Location:София

Публикувано: 07 August 2005 - 04:10 PM

За да може на даден аспирант да бъде позволено да стане Съдия на група, той/тя трябва официално и редовно да е съдил/а поне 4 годинини национални и международни изложби. За останалите номинацията да станат Съдия на група трябва да остане изцяло в юрисдикцията на засегнатата FCI-НO като обръщат специално внимание на броя породи, регистрирани във въпросната държава.
User's Signature

Качена снимка; Качена снимка
Качена снимка

#4 Потребителят е офлайн   nia Икона

 • Member
 • PipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 24
 • Регистрация: 05-December 05

Публикувано: 26 January 2006 - 10:57 AM

Моля дали може някой да публикува списък на легитимните български съдии по породи , групи и общи . Благодаря.

#5 Потребителят е офлайн   Face Икона

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Покажи галерията
 • Група: Потребители
 • Мнения: 2238
 • Регистрация: 13-July 04
 • Gender:Male
 • Location:София

Публикувано: 26 January 2006 - 11:05 AM

http://brfk.org

#6 Потребителят е офлайн   nia Икона

 • Member
 • PipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 24
 • Регистрация: 05-December 05

Публикувано: 26 January 2006 - 11:33 AM

Благодаря.


#7 Потребителят е офлайн   Ерика Икона

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 707
 • Регистрация: 03-March 07
 • Gender:Female
 • Location:София, БГ

Публикувано: 18 August 2007 - 01:16 PM

Аз лично знам за случаи, и то нееднократни, когато съдията и изложителите, които ще изкарват кучета при него са пътували заедно.И после тези кучета са спечелили титли...
Какзвам го само като факт, имена няма да назовавам, тъй като не е коректно да продължавам повече, просто да кажа, че това правило не се спазва.
User's Signature

Качена снимка

Страница 1 от 1
 • Не можеш да публикуваш нова тема
 • Не можеш да отговаряш в тази тема

1 потребители четат тази тема
0 потребители, 1 гости, 0 анонимни