Dog.bg Форуми : Правилник за селекция и развъждане на БКК "Китайски Шар-пей"

Към съдържанието

 
 
 

БКК Китайски Шар-Пей


Свернуть Прикрепени тагове

Не са намерени подобни тагове
Страница 1 от 1
 • Икона
 • Не можеш да публикуваш нова тема
 • Не можеш да отговаряш в тази тема

Правилник за селекция и развъждане на БКК "Китайски Шар-пей"

#1 Потребителят е офлайн   renshi Икона

 • Συγγνώμη! ;)
 • PipPipPip
 • Покажи галерията
 • Група: Потребители
 • Мнения: 1018
 • Регистрация: 22-February 07
 • Gender:Female
 • Location:Λάρισα, Greece

Публикувано: 02 February 2009 - 04:59 PM

ПРАВИЛНИК
за селекция и развъждане на БКК "Китайски Шар-Пей"I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Кратка история и описание на породата:
Шар-пей е китайска порода, съществувала в продължение на векове в южните провинции. Оригиналният първоизточник е гр. Дай Лет, намиращ се в провинция Каун Танг.
Шар-Пей е добре сложено, с характерно намръщено” изражение, лоялно и все пак резервирано, сдържано в присъствие на непознати, предано на семейството си куче. Готово е да пожертва живота си за оцеляването на господаря и глутницата. Шар-Пей е куче, което стои” твърдо на земята, със спокоен и самоуверен вид. Той е използван за много и различни цели - като куче-пазач, ловно куче или куче-пазач на стада. Тези инстинкти са все още силни у породата. В нашата страна Шар-Пей се използва като декоративно куче и домашен компаньон.
Независимо от преобладаващата декоративна роля Шар-Пей може да се използва и като изключително добър пазач.

Чл.2. Целите на настоящият правилник са:
1. Увеличаване и усъвършенстване на породния контингент в посока на чистопородност и на кучета със стабилна психика.
2. Създаване на българска структура на породата, максимално доближаваща се до европейския елит на породата.
3. Защита и запазване на име на развъдници за високопородни кучета.[br]

Чл.3. Настоящият правилник разглежда въпросите за начина на развъждане, развъдната годност на производителите, окачествяване на приплодите, оценяване на младите и възрастните кучета, грижите за бременното, родилото и кърмещото куче, водене на родословни документи и ПК /племенна книга/, стандарта на породата, недостатъците и пороците в породния контингент.

Чл.4. Настоящият правилник е в съотвествие с правилника за селекция и развъждане на БРФК и на МФК.


II. ВИДОВЕ РАЗВЪЖДАНЕ

Чл.1. В БККШП се допуска само чистопородно развъждане /между кучета с доказан произход/, които са обявени като "годни за развъждане".

Чл.2. Не се препоръчва близкородствено съешаване.

Чл.3. Близкородствено съешаване /инбридинг/ се допуска само от много опитни развъдчици, с дългогодишен стаж в развъдната дейност, доказани чрез своите приплоди като отлични производители и то само след писмено съгласие от развъдната комисия към клуба.


III. РАЗВЪДНА ГОДНОСТ

Чл.1. Под развъдна годност се разбира добиването на правото на мъжкото куче да заплоди или правото на женското куче да бъде заплодено.

Чл.2. Мъжкото куче е в развъдна годност като производител, когато:
1. Навърши минимум 15 мес., но не е по-възрастно от 10 год. За допускане на мъжко куче в развъждане, на възраст различна от горепосочената, трябва да се вземе писмено съгласие ог ГОРД /главен отговорник по развъдна дейност/ и развъдната комисия към Клуба.
2. Притежава установена оплодителна способност. При необходимост доказване на жиснеспособни, годни за заплождане сперматозоиди, установено на спермограма.
3. Притежава оценка отличен. По изключение, мъжко куче с оценка много добър може да се допусне до развъждане, но само с писмено разрешение от ГОРД.
4. Подържа се в постоянна развъдна кондиция, редовно се обезпаразитява и ваксинира.
5. Притежава сертификат от ветеринарната здравна служба, че не боледува от бруцелоза.
6. Собственикът му да има възможност да предостави подходящи условия за подслон, изхранване и грижи на разгоненото женско куче.
7. Собствениците на мъжкото и женското куче,трябва предварително да имат уговорка за условията за заплождане, т.е.: такса за заплождане, избор на кученце, кой избира пръв и т.н.

Чл.3. Женското куче е в развъдна годност, когато:
1. Навърши минимум 15 мес., но не по-възрастно от 8 год.
2. Притежава оценка отличен” или мн.добър” и по изключение добър”, след писменото разрешение на ГОРД и УС /управителния съвет/ на клуба.
3. Намира се в развъдна кондиция, редовно се обезпаразитява и ваксинира.
4. Притежава сертификат за бруцелоза, издаден преди заплождането.
5. Допуска се до разплод само веднъж на 12 мес. ГОРД има право да разреши писмено изключение, ако например някой има желание да смени сезона на раждане - такова изключение може да се направи само веднъж и само ако женското куче е в отлична кондиция.


IV. ЗАБРАНИ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ

Чл.1. Мъжко куче с крипторхизъм
Чл.2. Кучета с челюстна деформация - прогения, прогнотия
Чл.3. Кучета с вродени аномалии
1. слепота
2. глухота
3. епилепсия
4."заешка устна"
5. психични отклонения – страхливост, агресивност
6. къса или неправилно паставена опашка
7. неприемлива окраска на козината
8. розов език, розов нос
9. изправени уши
10. значимо отклонение на заъгляванията на крайниците

Чл.4. Женски кучета с над 30 % непълноценни приплоди - мъртво родени, нежиснеспособни, уродливи, с генетични аномалии

Чл.5. Мъжки кучета, които не предават своя фенотип в над 60 % от приплодите.


V. НАПРАВЛЯВАНЕ НА РАЗВЪЖДАНЕТО

Чл.1. Развъждането е планирана дейност и се провежда Производствен случен план.

Чл. 2. Производственият случен план се изготвя от ГОРД, възоснова заявките на развъдчиците.

Чл. 3. Под развъдчик се разбира пълноправен или почетен член на клуба:[br]
1. собственик или наемател на женско куче, отговарящо на изискванията за развъждане.
2. развъдчикът трябва да има запазено име на развъдник, регистриран в БРФК и МФК

Чл.4. Под наемател се разбира лицето, предварително договорило се със собственика на женското куче за прехвърляне на правото за селекционно развъждане.

Чл.5. Отдаването под наем на женското куче за селекционно развъждане става посредством подписване на Договор за наем. Един екземпляр от Договора се изпраща за заверка на ГОРД, но не по-късно от 1 мес. преди заплождането.

Чл.6. Развъждането се контролира от ГОРД.

Чл.7. ГОРД, след проверка на изрядността на всички документи, издава на развъдчика Направление за планова връзка. Направлението съдържа името на собственика и адреса на мъжкия производител и указва начините за възмездяване на последният: заплащане или алиментно кученце.
1. Развъдчикът е длъжен своевремено да извести собственика на мъжото куче за издаденото Направление и предполагаемата дата на заплождане.[br]
2. Собственикът на мъжкото куче подписва документа, с което се договаря и за начина на възмездяване.
3.Развъдчикът е длъжен да документира осъществяването на връзката със снимка на заклещването или със свидетели от ръководството на клуба и техните подписи върху селекционното удостоверение. Снимката трябва да носи датата на акта и на нея да се виждат двамата собственици и заклещените кучета в масимално най-близък план.

Чл.8. Собственикът на мъжкото куче е длъжен да:
1. поддържа кучето си в постоянна развъдна кондиция;
2. предостави на женското куче подходящи условия за пребиваване;
3. отговаря за здравето, живота и всички вреди причинени от женското куче;
4. съдейства всячески за осъществяване на заплождането;
5. създаде възможност най-малко за двукратно заклещване на партньорите;

Чл.9. Собственикът на мъжкото куче има право да откаже връзката, когато женското куче е:
1. в неподходящ период на заплождане /ранен или преминал/;
2. агресивно настроено към мъжкия производител или към собственика му;
3. с видими признаци на заболяване;
4. в извънразвъдна кондиция: затлъстяло, измършавяло, замърсено, опаразитено;
Отказът си отразява на обратната страна на Направлението. Немотивираният отказ автоматически изключва мъжкия производител от развъждане до преатестирането му.

Чл. 10. Съешаването се документира с Акт за връзка.
Актът на връзката се подписва от двамата собсттвеници и се заверява от ГОРД.

Чл.11. Ако женското куче е покрито ненаправлявано, получените приплоди не се вписват в ПК.

Чл. 12. В особени случаи, когато женското куче не може да бъде заплодено по естествен начин, но притежава сертификат за развъдна годност, може да се проведе изкуствено заплождане. Изкуственото заплождане се извършва от специалист срещу заплащане, като разноските се поемат от собственика на женското куче.[br]
В Акта на връзката се отбелязва, че кучето е заплодено изкуствено, като се подписва и извършилият заплождането.


VI. БРЕМЕНОСТ, РАЖДАНЕ И ГРИЖИ ЗА ПРИПЛОДИТЕ И РОДИЛКАТА

Чл.1. Развъдчикът е длъжен да осигури подходящи условия, за нормално протичане на бремеността и успешно раждане.
1. Вътрешно и външно обезпаразитяване на женското куче преди заплождането.
2. След 40-я ден от заплождането да установи сигурността за бременност.
3. Около 60-я ден от заплождането да уведоми ГОРД за очакваното събитие.
4. Да осигури денонощно постояно присъствие на човек с готовност за акушерска помощ.

Чл.2. Развъдчикът е длъжен да:
1. полага всички грижи за малките кученца до навършване най-малко на 45 дневна възраст.
2. oбезпаразити срещу вътрешни паразити майката и малките кученца м/у 18-25 ден от раждането.
3. ваксинира бебетата с бебешка ваксина м/у 42-45 ден от раждането.
4. започне захранване на малките към 20-я ден от раждането и да започне отбиването им към 40-я ден.
5. след 45-50 ден да отдели кученцата от майката, за пълното и възстановяване.

Чл.3. Клуба може да откаже приемане на кучилото и вписването му в ПК на развъдчик, който не полага необходимите грижи за пълноценното израстване на кученцата.

Чл.4 Развъдчик, който не полага грижи за правилното отглеждане и изхранване на малките и майката, както и за нейното възстановяване след това, се лишава от правото за заплождане на кучета и се изключва от Производственият случен план за в бъдеще. Същият може да бъде предложен от ГОРД за изключването му от Клуба.


VII. ОБСЛЕДВАНЕ НА ПРИПЛОДИТЕ

Чл.1. За осъществяване на контрол и приемане на кучилото се извършва двукратно обследване на приплодите от ГОРД или от лица от развъдната комисия. При това собственикът на женското куче може да не бъде уведомен за предстоящето посещение. ГОРД има право да види всички кученца и майката, както и съоръженията на развъдника.
[br]
Чл.2. За документиране на обследването се изготвя протокол от ГОРД.

Чл.3. Развъдчикът е длъжен добросъвестно да даде поисканите от ГОРД сведения за родените кученца.

Чл.4. ГОРД е длъжен да впише в протокола състоянието на родилката и малките и при необходимост да даде препоръки относно грижите към тях.

Чл.5. ГОРД преценява пълноцеността на приплодите и качеството на кучилото. На здрава и силна кучка могат да се оставят до 8 кученца. Ако има повече кученца и всички са пълноценни, се прибягва до подсигуряване на дойка. Ако няма такава, всички кученца остават при майката, в случай че здравословното й състояние позволява това, като грижите към нея и малките се удвояват.
Изкуствено отглеждане /хранене с биберон/, се разрешава само ако майката е болна или мъртва, и няма дойка.
Болни, с вродени аномалии кученца, се ефтаназират от ветеринар.

Чл.5. ГОРД носи съответната отговорност за приемането и вписването на бебетата в ПК на Клуба.

Чл.6. Развъдчикът дава имена на всяко свое кучило, като се вписва и името на развъдникa пред или след името на всяко кученце. Тези имена остават като официални в ПК и бъдещите регистри.


VIII.ПЛЕМЕННА КНИГА, РЕГИСТЪР И ПЕДИГРИ /Родословие/

Чл.1. Развъдчикът има право шест месеца след раждането да изисква вписването на обследваните и татуирани кученца в ПК и издаване на родословия /педигри/. За целта са необходими следните документи:

1. направление на връзката;
2. протокол от Акта на връзката;
3. протокол от обследване на новородените;
4. сведение относно лицата придобили кученцета;
5. ксепокопия от родословията на родителите;
6. ксерокопие от сертификат за развъдна годност на родителите.

Чл.2. ГОРД е длъжен да провери достоверността на всички документи, съпоставяйки ги с клубната документация. В случай на несъответствие дори само на един документ, той има право да откаже вписването в ПК.

Чл.3. В случай на явна измама ГОРД е длъжен на първият УС /управителен съвет/ да внесе мотивирано предложение за наказание.

Чл.4. Племенната книга е основният документ за провеждане на селекционно-развъдна дейност. Тя се издава ежегодно и един прошноруван екземляр от нея задължително се предава в БРФК.

Чл.5. ГОРД на породата:

1. отговорно съхранява ПК;
2. единствен има право да вписва и да нанася корекции и допълнения в
нея;
3. прави извлечения от ПК и издава родословия.

Чл.6. В ПК могат да се вписват само кучета с най-малко четири документирани генерации предци.


IX. ИМЕ НА РАЗВЪДНИК И ЗАЩИТА НА ИМЕТО

Чл.1. Под име на развъдник се разбира запазеното име предоставено от развъдчика.

Чл.2. Запазеното име на развъдника се вписва пред името или след името на кучето и се вписва във всички родословни документи.

Чл.3. Запазеното име се предлага от развъдчика чрез Клуба пред БРФК и МФК

Чл.4. Запазеното име на развъдника обслужва единствено развъдчика.

Чл.5. Всеки развъдник трябва да притежава развъдна книга, в която да се отразяват провеждани заплождания и раждания с максимално пълни данни.

Чл.6. Всеки развъдник е длъжен да притежава сертификат за развъдна годност на използваните от него кучета.

Чл.7. Развъдникът е длъжен по искане на Националният експерт на породата, ГОРД и други лица, натоварени с такава дейност от Клуба или БРФК, да предостави пълната документация и прозрачност на проведените от него развъдни мероприятия, както и за проверка на условията, при които се отглеждат и развъждат кучетата.


X. НАСОКИ НА СЕЛЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ

1. Недостатъци на породният контингент у нас:
- нежна или прекалено груба костна система;
- агресивно или страхливо куче;
- нестандартна окраска на козината;
- розов език, розов нос, или розов език на лилави петна;
- къса или неправилно носена опашка;
- слаба потентност за покриване от страна на мъжкото куче.

2. Мероприятия за преодоляване на недостатъците:
- строг подбор на кучетата за развъждане;
- засилване на критериите за селекционна годност на мъжките и женските производители;
- внос на високопородни кучета от чуждестранни реномирани развъдници;
- поощряване на развъдчиците с високи селекционни постижения;
- налагане на ограничения или забрани на развъдчици, провеждащи ненаправлявани връзки и произвеждащи некачествени приплоди;
- редовно провеждане на извеждания и огледи на контингента за оценка на качеството на отглеждането и качеството на приплодите;
- установяване на произхода на наследствените недостатъци;
- развъждане по линии и семейства.


На 20.04.2009 г. на събрание на УС се взе следното решение:
Премахват се Чл.8 и Чл.9 от VIII.ПЛЕМЕННА КНИГА, РЕГИСТЪР И ПЕДИГРИ /Родословие/
Към ПК няма да се води Регистър за вписване на кучета с недоказан произход и издаване на т.нар. "бели родословия". В генотипа на кучетата с недоказан произход съществуват много неизвестни, които могат да доведат до проблеми в бъдещата развъдна дейност на клуба. Породата не е нова, съществуват много елитни развъдници с качествени и доказали се както екстериорно, така и със своето здраве и създаването на качествено поколение екземляри. Поради тази причина УС реши, че за усъвършенстване на породата в България не е необходимо да се връщаме назад, създавайки рискови поколения, в чието здраве и екстериорни качества не сме сигурни!
User's Signature

Качена снимка

Страница 1 от 1
 • Не можеш да публикуваш нова тема
 • Не можеш да отговаряш в тази тема

1 потребители четат тази тема
0 потребители, 1 гости, 0 анонимни