Dog.bg Форуми : Правилник за селекция и развъждане на Клуб Булдог- България

Към съдържанието

 
 
 

Свернуть Прикрепени тагове

Не са намерени подобни тагове
Страница 1 от 1
 • Икона
 • Не можеш да публикуваш нова тема
 • Не можеш да отговаряш в тази тема

Правилник за селекция и развъждане на Клуб Булдог- България

#1 Потребителят е офлайн   StyleBullet Икона

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 1556
 • Регистрация: 12-October 06
 • Gender:Female
 • Location:София

Публикувано: 29 June 2009 - 07:56 PM

Това е втората по важност тема в този форум според мен! Надявам се да бъде прочетена добре от всички ни. Този правилник е създаден при обединяването на двата клуба, много от нас още не са били членове на Клуб Булдог, затова предполагам, че ще възникнат коментари, мнения, предложения, в което няма нищо лошо! На следващото ОС на Клуба, всеки член на Клуба, може да даде своите предложения за промени и допълнения в ПСР. Добре ще е, всяко мнение и предложение, да бъде ясно обосновано, за да може да се разгледа и да се гласува!

ПРАВИЛНИК ЗА СЕЛЕКЦИЯ И РАЗВЪЖДАНЕ (ПСР) НА КЛУБ "БУЛДОГ-БЪЛГАРИЯ" (КББ), ЧЛЕН НА БРФК И FСI

I.Общи положения

Развъждането на расови кучета с високи качества спада към културното и национално богатство на всеки народ.

ПСР способства за развитие на планомерна селекция и развъждане на функционално здрави расови кучета със стабилна психика. Компетентен и отговорен за селекцията и развьждането на Булдог в България е КББ. Това включва направляване на селекцията и развъждането, консултации и контрол за същите, както и водене на селекционно-развъдна книга /племенна книга/.

КББ води методична борба с наследствените дефекти. В ПСР са взети под внимание съответните особености на породата. КББ не ограничава с излишни формални предписания своите членове, занимаващи се със селекционно развъждане, във възможността им за свободна селекционна изява. КББ е в правого си да реши реда за присъждане на отличия на развъдчици за образцово отглеждане на кучета.

КББ е представителен орган за България, признат от БРФК и от Международната федерация по кинология (FCI). Правилникът за селекционно развъждане на КББ служи за развитие на породата Булдог и урежда цялостната дейност на селекционното развъждане. Правилникьт е съставна част на устава и е задължителен за всички членове на КББ. КББ изпраща до седалището на БРФК три екземпляра от валидния текст на своя ПСР с отбелязване на направените изменения.

II. Право на селекция и развъждане

Развъдчик в смисъла на този правилник е всеки редовен член на клуба, който има поне една собствена кучка, годна за разплод и освен това е записан в картотеката на КББ със запазено име на развъдник, а самата кучка е регистрирана в племенната книга на КББ и БРФК.
Всеки развъдчик е длъжен да спазва необходимата хигиена и профилактика на кучето си, а за развъдчика е строго задължително да създава здраво поколение.

III. Консултация за сeлекция, развъждане и контрол на селекцията и развъждането.
КББ е длъжен да осигури консултации на развъдчиците и контрол на селекционното развъждане. За тази цел КББ се задължава да определи комисия, която да дава консултации на собствениците на кучета, годни за разплод.

1. Отговорник на селекцнонното развъждане на КББ
Право на проследяване и контрол на селекционното развъждане има отговорникът за селекционното развъждане.

2. Упълномощаване на отговорниците за селекционно развъждане на регионалните клубове.
Упълномощаването на развъдчика се извършва от съответния регионален клуб. КББ може да се ръководи от два принципа на упълномощаване:

А) упълномощаване съобразно местоживеенето на развъдчика,

Б) упълномощаване съобразно принадлежността на развъдчика към съответнaта регионална структура.

3. Задължения на отговорника на КББ

Отговорникът за селекционно развъждане е длъжен редовно да участва в курсовете за отговорници за селекционно развъждане, провеждани от КББ, с цел постоянно актуализиране нивото на познания. Отговорникът за селекционно развъждане отговаря за проследяването и формалното приемане на кучилото в неговия регионален клуб. Същият следва да направи оглед на кученцата, родени в неговия регионален клуб най-късно до третия ден след окучването. Огледът се извьршва най-малко още два пъти. При това следва да провери татуирания номер на кучката майка.

Развъдчикьт е длъжен да осигури възможност за огледите. Те следва да се проведат с цел проверка на условията на отглеждане. Всякакви съмнения, породени у отговорника по отношение редовността на развъдната дейност следва да се съобщят на отговорника за развъждането на КББ.

4. Татуировчик
С цел идентификация, кученцата в рамките на КББ се татуират. Татуировката е задължителна предпоставка за вписване в книгата за селекционно развъждане. За татуирането на кученцата КББ определя най-малко по един татуировчик за всеки регионален клуб.

А) Сфера на отговорност на татуировчика
Татуировчикът или неговия заместник обслужва развъдчика по местоживеене на последния.

Б) Задължения на татуировчика
Татуировчикът е длъжен да провери пълномощията на отговорника за селекционно развъждане на регионалния клуб и след предварителна уговорка с него и развъдчика да татуира кученцата най-рано на 50-ия ден. Татуирането се извършва при развъдчика или татуировчика и обхваща цялото кучило, включително и кученцата, отглеждани от дойка. След 3-ия месец татуирането се извършва само с упойка.

Татуировчикът е длъжен да провери верността и пълнотата на подписания от отговорника за селекционно развъждане Акт за татуиране на кученцата и също да го подпише.

Ако татуираният номер по-късно се окаже нечетлив, следва да се съобщи на комисията по развъждане. Разходите по допълнителното татуиране са за сметка на собственика на кучето. Молби за възстановяване на щети, произтичащи от татуирането не се допускат.

IV. Предпоставки за селекционно развъждане, селекционно-развъдна дейност

За селекционно развъждане се допускат само родословни, здрави кучета със стабилна психика, записани в селекционно-развъдната книга с родословия и признати от FCI. Те трябва да отговарят на установените от КББ изисквания.На кучката и кученцата трябва да бъде подсигурено много добро отглеждане а основни предпоставки за това са възможността за свободно движение и човешко отношение.

Основни положения

Максималната допустима възраст за СР за женското куче може да надхвърля седмата година само в обосновани единични случаи. Максималната допустима възраст за СР за мъжки кучета е 9 години, а повече, ако комисията по СР прецени.

При големи кучила КББ може да постави допълнителни изисквания, например използване на дойка, определяне времето за следващо покриване на кучката и специални проверки.

Поради напредъка, който напоследък се наблюдава в производството на специализирани храни за кучета, КББ не поставя изисквания за ограничаване на броя на кучетата в кучилото но си запазва правото да ограничи издаването на родословия на кучета, които не се отглеждат по подобаващ начин и са лишени от необходимото за правилното им развитие количество и качество на храната.

Кучката има право на 1 раждане за календарна година. Поради спецификата на породата и свързаното с нея често прилагане на Цезарово сечение не се допуска женска кучка да бъде заплождана два пъти за една година.Допуска се заплождане не по-рано от 10 месеца след последното раждане на женската. В този смисъл за раждане се смята и спонтанно прекъсване на бременността след 45-я ден.

Тъй като всички високо селектирани породи произхождат от тясна селекционна база, достатъчно е, ако се прилага широк инбридинг. При него се търси кръвна връзка с предци, които са били добри унаследители.

Селекции, произхождащи от тесен инбридинг, би трябвало да бъдат освежавани редовно с вливане на кръв от неблизки роднини, за да могат евентуално да се избегнат нежеланите последици от инбридинга.

Забранява се чифтосване на роднини I степен(братя и сестри; родители и деца). Експериментално селекционно развъждане може да се провежда само с предварително писмено разрешение на КСР.

За неволни актове на покриване преди навършване на съответната минимална възраст трябва да се съобщава незабавно на съответния отговорник за селекционно развъждане на КББ и на Комисията по С и Р. Решението за евентуално вписване на кученцата от подобна връзка взема отговорникът по селекция и развъждане на КББ.

За мъжки и женски кучета, собственост на няколко човека, пред комисията по развъждане трябва да се представи лице, коего ще полага представителен подпис.

Кученцата с двама различни бащи не могат да бъдат вписани в Книгата за селекционно развъждане на КББ.


Селекционно-развъдна дейност. При селекционно-развъдната дейност cе прави следната класификация:

А) За СР са допуснати всички кучета, записани в СРК, признати от FCI, които отговарят на установените от КББ изисквания във връзка със здравословното състояние, психика, възраст и промеждутък между две раждания.

Б) За СР са препоръчани кучета с качества, надхвърлящи тези показатели по критерии на КББ.

В) За СР недопустими са на първо място кучета с пороци, изключващи възможността за СР, например:

-слаба психика, слаба нервна система;
-доказана тежка тазобедрена дисплазия;
-монорхиди и крипторхиди;
-вродена слепота или глухота;
-светли очи;
-отворено небце;
-заешка устна;
-епилепсия;
-албинизъм;
-скелетни деформации;
-цветови дефекти (нежелани от стандарта окраски-черна, синя, сива и т.н.);
-дефекти при пигмента на носа;
-кучета с дълъг косъм;
-кучета с недостатъци в захапката;

поколенията на кучета с някои от изброените дефекти не могат да бъдат записвани в книгата за селекционно развъждане на КББ.

Записване в Селекционно Развъдната Книга(СРК):

А) Женски кучета.

За да бъдат вписани в СРК и съответно да бъдат допуснати до селекционно развъждане женските кучета трябва да отговарят на следните изисквания:

а) да притежават родословие с най-малко три поколения доказан произход, заверено с печат на КББ и служба Племенна книга в БРФК;

б) да са навършили 15 месеца;

в) да имат най-малко две оценки Отличен или Много добър от изложби или експертни оценки;

г) да са собственост на член на КББ, който си е платил членския внос за текущата година.


Б) Мъжки кучета.

За да бъдат вписани в СРК и съответно да бъдат допуснати до селекционно развъждане мъжките кучета трябва да отговарят на следните изисквания:

а) да притежават родословие с най-малко три поколения доказан произход, заверено с печат на КББ и служба Племенна книга в БРФК;

б) да са навършили 15 месеца;

в) да имат най-малко четири оценки Отличен от изложби или експертни оценки, като едната от тях задължително трябва да бъде от клубна изложба на КББ;

г) да са собственост на член на КББ, който си е платил членския внос за текущата година.

д) да са одобрени от комисията по развъждане и селекция на КББ като изключително ценни за породата и годни да допринесат за подобряването на породата в страната. Това условие е временна мярка за настоящия период от развитието на породата в България и нейната цел е да не се допусне влошаване на качеството на породата чрез недобросъвестно заплождане с мъжки кучета със средно качество с комерсиални цели. Тази мярка е временна и следва да бъде отменена от комисията по развъждането и селекцията в КББ в момент, когато се появят достатъчно качествени мъжки екземпляри.

V. Име на развъдннк и защита на име на развъдник

Името на развъдника е допълнително име на кучето. То се peгистрира при КББ и се защитава от него.

Всяко запазено име на развъдник трябва ясно да се различава от вече регистрираните за тази порода. То се представя на развъдчика изключително за лична употреба. Имена на развъдник в рамките на БРФК могат да се записват за кученца, които подлежат на проверка от страна на клуба.

КББ трябва да води отчетност за запазените от него имена на развъдници. БРФК препоръчва да се запазят допълнително и чрез FCI.

Заявка за защита на име на развъдник от FCI се прави от развъдчика чрез КББ в свободен текст до БРФК. БРФК определя таксата за регистриране.

Имената на развъдници, подлежащи на защита от FCI, трябва ясно да се различават от вече защитените имена на развъдници в FCI.

Трайна защита получава името на развъдник първо защитено oт клуб. Имена на развъдници, подадени от новоприети членове, трябва да бъдат така променени, че да изключват недоразумения. Ако няма друг регламент на клуба, защитата на развъдник отпада при смърт на развъдчика, ако наследникът не заяви прехвърляне името на развъдника на друго име. До 10 години от смъртта на развъдчика името на развъдника не се предоставя на друг развъдчик. През тези 10 години наследници и потомци на развъдчика могат да направят заявка за името на починалия развъдчик. Прехвърляне се допуска само при наследяване или при договорена уредба, подлежащи на одобрение от КББ.

В родословията на кучета, внесени от чужбина, могат да се внписват само имена на развъдници, защитени там и не допълнителни имена на развъдници.

Кученца от кучка, дадена под наем, трябва да се запишат с името на развъдника на наемателя, доколкото той може да се смята за развъдчик (прехвърляне на право на СР), ако не съществуват други писмени договорености между наемателя и наемодателя, депозирани в КББ.

Развъдчикът може да заяви в КББ епитет на кучето, чиито родители са от същата порода и имат признати от БРФК и FCI родословия. Този епитет се ползва в кавички, докато не бъде защитен като име на развъдник Вписва се след името на кучето.

2. Отказване от името на развъдник

Отказ от по-нататъшно използване името на развъдника може да последва по всяко време с декларация до БРФК през КББ, като на титуляра не може да бъде запазено друго име за същата порода.

3. Валидност на името на развъдника

Име на развъдник, защитено вече за една порода, може да бъдс защитено от собственик на развъдник на други породи, ако името още не е защитено в КББ.

Водене на селекционна дейност извън страната в страна, членуваща в FCI, се нуждае от разрешение на БРФК и на чуждестранната киноложка организация. Предпоставка за даване на разрешение е предоставеното договорно регламснтиране на име на развъдник и право на собственост. Молбите се подават до БРФК чрез КББ. Ако няколко лица имат право на собственост върху мъжко куче или кучка то правото отговорно да упражнява СР (да бъде развъдчик) има само един от собствениците, при положение, че няма сдружение от развъдчици. В такива случаи се води едно единствено име на развъдник, независимо от членуване в различни клубове в страната или чужбина.

Отговорност за пазене - отношения между собствениците на расови кучета в клуба.

Съгласно законовите разпоредби на редица страни отговорно пазещо лице в смисъла нa настоящия регламент е онова лице, което в момента на възникване на щетата е предоставило настаняване и храна на животното.

Ако кучката остане един или няколко дни под грижите на притежателя на разплодника, той носи отговорността за щетите, причинени от кучката на трети лица.

Съответните собственици или притежатели на разплодници се задължават да се съобразяват с това обстоятелство при сключване на лична застраховка за щети.

VI. Акт на покриване

Собствениците на предвидените за чифтосване кучета трябва преди акта на покриване да се убедят, че предпоставките за селекционно развъждане са налице.

VII. Контрол на селекционното развъждане

1. Документиране на покриването (акт за заплождане)

Собственикът на разплодника удостоверява правилно извършения акт на покриване с изготвяне на акт за заплождане, който е удостоверение за покриване. В него той с подписа си удостоверява, че е бил свидетел на акта на покриване. В този акт има място за подписите на още двама свидетели, който трябва да са членове на КББ.

Задължение на собственика на кучката е да се снабди с акт за заплождане от отговорника за пазвъдна дейност на КББ още преди покриването, да го попълни правилно и да го представи за подпис на притежателя на разплодника в присъствието на отговорника по развъдната дейност. Този акт се попълва веднага след извършване на заплождането. Отговорннкът по развъдната дейност трябва да подпечата и подпише акта.

2. Документ за удостоверяване на раждането(акт за раждане)

Този документ се попълва от собственика на женското куче в срок от 3 до 5 дни след раждането. Собственикът на женското куче се подписва на акта.

Отговорникът за развъдната дейност също подписва и подпечатва акта със своя печат.

3. Акт за оглед на кучилото(акт за оглед)

Този документ е необходим на собственика на женското куче за изготвяне на родословие на новородените. Той се попълва от отговорника по развъдната дейност след оглед на кучилото от 30 до 60 дни от раждането. В този документ се описва броят на мъжките и женските кучета, имащи право на родословие. Кученца с видими пороци и генетични дефекти не получават правото на родословие. Актът се подписва от собственика на кучката и от отговорника за развъдната дейност и се подпечатва от последния. Този акт служи на отговорника за развъдната дейност за изготвяне на родословните документи на кученцата.

4. Акт за татуиране

Този акт се попълва от татуировчика на КББ. Татуировката на кученцата е комбинация от букви и цифри и съответства на номера в клубната племенна книга на КББ. Този акт се подписва от собственика на женското куче майка, от татуировчика и от отговорника за развъдната дейност, като последния го подпечатва. Предава се на секретаря на КББ.

5. Сведение относно адресите и лицата, които са придобили кученца

Всеки развъдчик трябва да има списък, в който подробно да си записва имената, адресите и телефоните на всеки нов стопанин на кученце. Всеки развъдчик трябва добре да запознае стопанина на малкото кученце с особеностите при отглеждането и възпитаването на кученцето, както и да препоръча на новия стопанин члснсгво в КББ и обясни за значението на клуба за съхраняването на породата в България.

Абсолютно се забранява на член на КББ да предоставя произведени от него кученца на зоомагазини. Подобни нарушения се раглеждат от УС, който предлага най-строги наказания пред ОС.


VIII. Селекционно-развъдна книга

1. Основни положения

Селекционно-развъдните книги са съществена основа на селекционното развъждане на расови кучета. Информацията в тях трябва да бъде възможно най-обхватна.

При записвания в СРК трябва да бъдат доказани поне три генерации от предците, записани в СРК, признати от БРФК или FCI държава. Освен имената и номер в СРК трябва да са посочени цвят, татуировки, положени изпити, шапионски титли и кьорунги. КББ води като приложение към СРК регистър, в който се вписват кучета, чийто произход не може напълно /без пропуски/ да бъде доказан с три признати генерации в СРК или кучета с непризнати родословия, чиито външно проявление и психика обаче, след предварителна проверка, отговарят на определените характерни белези на породата.

Четвъртото поколение кучета, записани в регистъра, може да бъде записано в редовната СРК. Изключения за вписване в СРК или регистъра от страна на КББ, се допускат след съгласуването и с БРФК. Най-важните данни от СРК трябва да бъдат отразени подредено в родословията.

За едно кучило трябва да се записани най-малко име на развъдника, име и адрес на развъдчика, дата на раждане на кученцата, имена и номера от СРК на родителите, пол, малко име, номер на татуировката и номер от СРК на кученцата.

КББ решава дали в СРК ще бъдат записани и други данни, свързани с кучилото.


IX. Родословия

1. Основни положения

Родословието е удостоверение за произход, издавано от КББ и регистрирано в службата племенна книга при БРФК при гарантирана идентичност със записванията в Селекционно Развъдната Книга на КББ. Родословието трябва ясно да е маркирано с емблемата на БРФК и FCI.

Родословието остава собственост на КББ.

Право на притежание на родословие има собственика на кучето. Право на собственост върху родословието може да има и залого-получател(за наемане на отдаване в залог или наемател на кучката с цел селекционно развъждане за времето на договора за наем). Смяна на собственост върху кучето се потвърждава в родословието с име и адрес, място, дата и подпис на продавача.

2. Процедури

Записвания в родословията могат да се извършват само до записването на кученцата от кучилото от страна на служба племенна книга в БРФК.

КББ може по всяко време да изиска представяне на родословието за проверка на данните, за отчет или за допълване. Неистински или фалшиви родословия се обявяват за невалидни и се изземват.

Родословия, издадени от КББ, вписани в племенната книга на БРФК, са валидни в чужбина при условия, че съответната страна е член на FСI. При износ на куче произведено в страната освен родословието издадено от КББ се издава и експорт родословие от БРФК.

Родословия и евентуални удостоверения за признаване в чужбина не бива да бъдат пресмятани в цената от продавача на кучето. Изгубени родословия се обявяват за невалидни. КББ издава дубликат след проверка на данните за загубата и същевременно се съобщава на цлужба племенна книга в БРФК

X. Такси


Таксите за издаване на родословия и всички услуги, свързани със вписването, се определят от КББ.

Таксите за регистриране в БРФК на родословия се определят от БРФК.


XI. Регламентиране на взаимоотношенията между собствениците на разплодниците.

1. Смърт на кучката

В случай на смърт на кучката по време на престоя и у притежателя на разплодника той осигурява документа за смъртта и причината от ветеринарен лекар. Той съобщава на собственика на кучката по най-бързия възможен начин за смъртта и причината зa смъртта на кучката.

Ако собственикът желае да види мъртвата кучка, трябва да му се даде тази възможност.

Ако смъртта е настъпила по вина на притежателя на разплодника, същият носи гражданска отговорност спрямо собственика на кучката. Ако не носи вина, собственикът на кучката е задължен да възстанови на притежателя на разплодника всички разходи. възникнали вьв врьзка със смъртта на кучката.

2. Притежателят на разплодника е задължен да покрие кучката само с предвиденото куче, с никой друг. Ако разплодникът не я покрие, със съгласието на нейния собственик, кучката може да бъде покрита от друг разплодник.

В никой случай не се разрешава покриването на кучката по време на едно разгонване от два или повече мъжкари.

3. Погрешно покриване

При непредвиден акт на покриване от друг освен договорения мъжкар, притежателят на разплодника, който е поел кучката под своя отговорност, е задължен да съобщи на собственика на кучката и да възстанови всички разходи, възникнали от погрешното покриване.

След случайно погрешно покриване от непредвиден мъжкар не се разрешава още едно покриване с уговорения разплодник.

За такова покриване собственикът на разплодника не може да предявява претенции към собственика на кучката.

4. Обезщетение за покриване

Притежателят на раплодника има право да разпише удостоверението за покриване едва след заплащане на предварително уговореното обещетение.

Не се разрешава задържане на кучката като залог или гаранция за сигурна бременност.

5. Когато уговореният разплодник по някаква причина не покрие кучката или кучката не го допусне, така че актьт на покриване не е могъл да се осъществи, при наличието на възможност за изкуствено осеменяване, притежателят на разплодника няма право на обезщетение; ако такава възможност не съществува, притежателят на разплодника има право на обезщетение но не и на договорената сума за покриването.

6. Притежателят на разплодника, освен договорената сума за покриването, няма права по отношение поколението на разплодника. По-специално той няма право да получава кученце. Ако обаче се договори даване на кученце като обезщетение за покриването, тази уговорка се прави писмено преди акта на покриване. В подобна уговорка трябва непременно да се отразят следните моменти:

А) момента на избор на кученце от притежателя на разплодника;

Б) момента на предаване на кученце на притежателя на разплодннка;

В) момента, в който правото на избор от притежателя на разплодника изтича безвъзвратно;

Г) момента, в който правото на вземането изтича безвъзвратно;

Д) уреждане на разходите по транспорта;

Е) специални договорки за количеството кученца, полагащи се на притежателя на разплодника, в зависимост от количесвото родили се живи кученца, както и други възможни договорености.

7. Безплодие на кучката

След правилно извършен акт на покриване услугата на разплодника се смята за извършена и по този начин е изпълнено условието за договореното обещетение за покриването. Последното не включва гаранция за плодовитостта на кучката. По усмотрение на притежателя на разплодника негово право е, ако кучката остане празна, при следващото и разгонване, да разреши безплатно покриване или да възстанови една част от сумата за покриване.

Договореното право за безплатен акг на покриване се прекратява по принцип при смърт на разплодника, скопяването му или при смърт на кучката.

Ако се докаже (чрез изследване на спермата), че в момента на покриване разплодникът е бил безплоден, сумата за покриване се възстановява на coбcтвеника на кучката.

8 Изкуствено осеменяване

При изкуствено осеменяване на кучката, ветеринарният лекар, който е взел спермата от разплодника, трябва да документира с удостоверение пред отговорника за развъдната дейност, пред когото се записват кученцата, че прясната или дълбокозамразена сперма е от уговорения разплодник. Освен това собственикът на разплодника трябва да предостави на собственика на кучката безплатно данните относно разплодника.

Ветеринарният лекар, който осеменява кучката, трябва да потвърди пред отговорника за развъдната дейност, че кучката е била осеменена със спермата на предвидения разплодник. В удостоверението трябва да бъдат вписани датата и мястото на осеменяването, името и регистрационния номер на кучката, името и адреса на собственика на кучката, както и същите данни на разплодника.
Собственикът на разплодника, който предоставя спермата, в допълнение към ветеринарного свидетелство трябва да издаде официално удостоверение за покриване.

9.Отстъпване правото за развъждане

За собственик на приплода по правило се смята собственика на кучката. Но правото за използване на приплода на дадена кучка или разплодник може да се прехвърли с договор на трето лице.

Отстъпването на правото на развъждане при всеки случай трябва да се извърши писмено и преди предвидения акт за покриване. Писменото отстъпване на правото на раавъждане трябва своевременно да се заяви пред отговорника за развъдната дейност.

В документа за отстъпване на правото за развъждане точно трябва да се опишат правата и задълженията на двете договарящи страни.

Който поеме временно кучката с право на развъждане, се смята от акта на покриване до отбиването на кученцата за собственик на кучката, по смисъла на настоящия регламент.

10. Bписване на кученцата в племенната книга

Ако не са нзвършени други уговорки, при прехвърляне на собствеността на бременна кучка новият собственик автоматично се смята за собственик на приплода. Кученцата се вписват в породния регистър на страната, в която е постоянното местожителсгво на собственика на кучката в неговата партида.

11. Кученцата по принцип се вписват в породната книга на страната, в която е постоянното местожителство на собственика на кучката.

При нарушения на настоящия правилник комисията по развъждане може да вземе решение за неиздаване на родословия на дадено поколение и да предложи пред ОС за наказание според нарушението.

XII. Нарушения

Нарушения срещу настоящия правилник за селекционно развъждане, като например отказ от отговорност за направление на СР, недостатъчно консултиране за СР, недостатъчен или погрешен контрол за СР, се считат за основание за изключване по смисъла на Устава на БРФК. При наличието на подобии нарушения Управителният съвет на КББ има право да поиска от правно-арбитражната комисия на БРФК откриване на следствие.


XIII. Арбитраж

Ако членове на КББ, не могат да постигнат съгласие по изискванията на настоящия правилник за СР, то УС на КББ взима решение за всеки конкретен случай след изслушване комисията за селекционно развъждане.


XIV. Заключителни разпоредби

Настоящият правилник не противоречи на Международния развъден правилник на FCI, както и на този на БРФК.

Обявяването за невалидни на части от този правилник не води до невалидност на правилника за СР като цяло.

При съмнения в смисъла и тълкуването на настоящия правилник всеки член на КББ е длъжен да се обърне към член на комисията по развъждане и селекция за разяснение.

#2 Потребителят е офлайн   LucaB Икона

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 356
 • Регистрация: 24-December 09
 • Gender:Female
 • Location:VELINGRAD

Публикувано: 28 October 2012 - 01:51 PM

ПРАВИЛНИК ЗА СЕЛЕКЦИЯ И РАЗВЪЖДАНЕ НА КЛУБ БУЛДОГ- БЪЛГАРИЯ от 12.05.2012 http://clubbulldog-b...dane_na_kbb.pdf
User's Signature

РАЗВЪДНИК ЗА АНГЛИЙСКИ БУЛДОГ И АМЕРИКАНСКИ СТАФОРДШИР ТЕРИЕР www.desirefortouch.com
FACEBOOK

Страница 1 от 1
 • Не можеш да публикуваш нова тема
 • Не можеш да отговаряш в тази тема

1 потребители четат тази тема
0 потребители, 1 гости, 0 анонимни