Dog.bg Форуми : Изолатор БУРГАС. Надеждата, която познавате!

Към съдържанието

 
 
 

Свернуть Прикрепени тагове

Не са намерени подобни тагове
 • (19 Страници) +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Последна »
 • Икона
 • Не можеш да публикуваш нова тема
 • Не можеш да отговаряш в тази тема

Изолатор БУРГАС. Надеждата, която познавате! Ограниченият, но свободен огнен дух, на десетки забравени душици!

#21 Потребителят е офлайн   neofly Икона

 • Advanced Member
 • Икона
 • Покажи галерията
 • Група: Без дом
 • Мнения: 1196
 • Регистрация: 19-August 08
 • Gender:Female
 • Location:Горнослав

Публикувано: 13 January 2010 - 06:54 PM

...
На сайта на общината стои, надявам се старо заявление, което гласи : при непотърсени животни след двуседмичен срок се прилага евтаназия. Много се съмнявам там, тази дума да е с пояснено значение.
...

Ще може ли да дадете линк?


#22 Потребителят е офлайн   migla Икона

 • Advanced Member
 • Икона
 • Група: Без дом
 • Мнения: 146
 • Регистрация: 23-September 09

Публикувано: 13 January 2010 - 08:29 PM

Ето линка: ТУК
User's Signature

Качена снимка

#23 Потребителят е офлайн   gngpaint Икона

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Покажи галерията
 • Група: Потребители
 • Мнения: 652
 • Регистрация: 29-September 08
 • Gender:Female
 • Location:Бургас
 • Interests:Рисуване
 • Skype:

Публикувано: 13 January 2010 - 08:46 PM

Когато идваха за Надя,обясняваха как държали кучетата там по 1-2 години и как бързо щели да я осиновят... dry.gif
През 2008 или 2009 някой виждал ли е женски тигров боксер?
User's Signature

Качена снимкаКачена снимка

#24 Потребителят е офлайн   taraT Икона

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Покажи галерията
 • Група: Потребители
 • Мнения: 517
 • Регистрация: 06-October 07
 • Gender:Female
 • Location:Бургас
 • Interests:ВЕО,дизайн,риболов,оф-роуд

Публикувано: 13 January 2010 - 09:01 PM

Цитат(dikari @ Jan 13 2010, 01:23 PM) <{POST_SNAPBACK}>
За Бургас зная, че се работи заедно с немската мисия Феникс. Маргарита е управител, прибира , лекува и се грижи за бездомни кучета и котки. Лично съм видяла в мисията кучетата. Тя работи и има връзка с немската журналистка Кристина, която издава списания, събира помощи и осиновява кучета в Германия. Мислех, че нещата там са наред, тази информация ме изненадва. Не давам втори имена на хората, убягват ми в момента.


По последна моя информация,Бургаския приют, този който е до пода е минал изцяло на общинска издръжка.Ветеринарни клиники съъбират помощи за него.Лично аз там където водя Тара на лекар имат сложена кутия,където може да се остави дарение за приюта.От същата клиника получих информация,че Маргарита и Кристина са започнали изцяло да се занимават с довършването на другия приют в минното селище.Знам ,че Lizata подържашае някакви отношения с Маргарита ,около организирането на изложбата за осиновяване,затова ще я помоля ,ако може да се включи с някаква по-подробна информация ,ако има такава.
п.п.Migla.линка не се отваря.
User's Signature

Качена снимка"Само слабите се стремят към порядък,силните владеят хаоса!"

#25 Потребителят е офлайн   migla Икона

 • Advanced Member
 • Икона
 • Група: Без дом
 • Мнения: 146
 • Регистрация: 23-September 09

Публикувано: 13 January 2010 - 10:04 PM

Ако ми позволите така:

ОСИНОВЯВАНЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА ОТ ПРИЮТА ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Нормативна уредба

Закон за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/

Правилник за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност /ППЗВМД/

Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Правилник за дейността на Приют за безстопанствени кучета Община Бургас

Юридическа характеристика

Цел

Целта на настоящата процедура е да укаже реда и условията за осиновяване на домашни кучета от Приюта за безстопанствени кучета на Община Бургас.

Дефиниции на основни понятия и правни институти

Домашните кучета са "животни компаньони", по смисъла на §1, т.34 от Допълнителните разпоредби на ЗВМД животни, отглеждани с нестопанска цел в дома на човека.

Приютът за безстопанствени кучета на Община Бургас е изолатор, в който се настаняват временно безстопанствени животни /родени като такива, загубени или изоставени от своите собственици, които не обитават дом, ферма или специално определено за тях място/.

Дейността на приюта има за цел ограничаване на популацията от безстопанствени кучета, като се основава на правилата и нормите за хуманно отношение към животните.

Дейността включва улавяне на безстопанствените кучета на територията на Община Бургас, транспортирането им до приюта, отглеждане и ветеринарномедицинско обслужване на кучетата по време на пребиваването им в Приюта.

Улавянето на безстопанствени кучета се извършва от специализирана група служители на Приюта чрез пневматична пушка, изстрелваща спринцовка с упойващо вещество, мрежа, примка или други специализирани средства.

Транспортирането на уловените кучета до Приюта се извършва с подходящо оборудван специализиран автомобил.

Улавянето и транспортирането на кучетата се извършва така, че да не се причинява болка, нараняване, стрес или по начин, който причинява минимални страдания на животните.

Настанените в изолатора животни се вписват в регистър, воден от ръководителя на изолатора и се маркират с оглед идентифициране. На всяко новопостъпило куче се поставя медальон с регистрационен номер. Под този номер кучето се завежда в регистрационен журнал, в който се отбелязват датата на постъпване на кучето в приюта, данни за външния вид и видимото физиологично състояние на кучето, мястото на улавянето, ветеринарномедицинско обслужване и други.

При приемането на кучетата в приюта, същите задължително се обезпаразитяват и настаняват в карантинен сектор за срок от три дни. След този срок се разпределят по клетки за временно отглеждане, като се съобразява съвместимостта на характерите им.

По време на престоя в изолатора, на животните се осигуряват достатъчно количество храна, вода и пространство за движение, съобразно вида им. В приюта се осигурява необходимото ветеринарномедицинско обслужване, в съответствие с разпоредбите на ЗВМД, от правоспособен ветеринарен лекар и под контрола на РВМС - Бургас.

Непотърсените до две седмици животни, настанени в изолатора се подлагат на евтаназия. Когато животните са злонравни, страдащи от заболявания, които представляват опасност за здравето на другите животни или на хората, незабавно се пристъпва към евтаназия.

Право на достъп в Приюта, в т.ч. в помещенията на карантинния сектор, манипулационната, клетките, има само персонала на приюта, обслужващия лекар и компетентните контролни органи. Посещения на външни лица в Приюта се допускат по изключение, само в работни дни, от 9,00 до 17,00 часа. В случаите касаещи оглед на кучета от Приюта с цел осиновяване, по изключение се допуска посещение и в събота от 9,00 до 12,00 часа. Посещенията се допускат само след предварително издадено писмено разрешение от Дирекция Евроинтеграция, устойчиво развитие и опазване на околната среда при Община Бургас.

Настанено в приюта куче може да бъде получено от собственика му срещу представяне на ветеринарномедицинския паспорт или доказване на собствеността по друг начин и след заплащане на разходите по престоя на животното в изолатора.

Съгласно чл.138, ал.9 от ППЗВМД, в случаите, когато в 2-седмичния срок, в който кучето престоява в изолатора, се яви лице, което желае да придобие настанено в изолатора животно, се прилага редът по чл.122, ал.1-6 от ППЗВМД.

Осъществяване на процедурата

Условия и предпоставки за упражняване на правото

Осиновяването на куче от Приюта за безстопанствени кучета на Община Бургас е доброволно.

От Приюта могат да бъдат взети безстопанствени кучета единствено с цел осиновяване и отглеждане като домашни любимци.

При осиновяване на кучета от Приюта от български или чуждестранни лица, осиновителят предоставя дарение - 20 кг гранулирана храна за кучета, за всяко осиновено куче. Осиновителят подписва декларация, че ще спазва правилата за хуманно отношение към животните. В декларацията се посочват име, адрес и телефон на осиновителя, с оглед осъществяване на последващ контрол относно спазване на правилата за хуманно отношение към животното.

При вземане на кучета от Приюта от чуждестранни организации, с цел изнасянето им от страната и предоставяне отглеждането им в приемни семейства в съответната държава, се изготвя приемно-предавателен протокол, в който се посочват трите имена на представителя на организацията, която взима кучетата, наименованието на организацията, данни за същата, адрес, съответно седалище, телефон, лице за контакти.

Уреждането на ветеринарномедицинските документи, необходими за изнасяне на кучетата от страната, е ангажимент на организацията, извършваща износа и всички разходи са за нейна сметка.

Организацията, която е взела кучетата от Приюта се задължава в 2-месечен срок да предостави на Община Бургас, копие на документите за предоставянето на всяко от взетите кучета на конкретния осиновител.

Необходими документи

1. Искане за осиновяване.

2. Надлежен документ за легитимация.

3. Разрешение за посещение в Приюта.

4. Декларация за осиновяване /по образец/.

5. Приемно-предавателен протокол.

6. Протокол за направено дарение.

Компетентен орган

- Дирекция Евроинтеграция, устойчиво развитие и опазване на околната среда при Община Бургас /ЕУРООС/

- Ръководител на Приюта за безстопанствени кучета на Община Бургас

Вътрешен ход на процедурата

1. Лицето, което желае да осинови куче от Приюта за безстопанствени кучета на Община Бургас прави искане за това пред Дирекция ЕУРООС при Община Бургас.

2. В Дирекция ЕУРООС при Община Бургас лицето получава консултация и разясняване изискванията на ЗВМД за хуманно отношение към животните.

3. Лицето получава от Дирекция ЕУРООС при Община Бургас разрешение за посещение на Приюта за безстопанствени кучета.

4. При посещението си в Приюта за безстопанствени кучета, лицето си избира куче. Записва се регистрационния номер на избраното куче.

5. Лицето, което желае да осинови куче извършва дарение в полза на Приюта - 20 кг гранулирана храна за кучета, за всяко куче, което желае да осинови.

6. Лицето, което желае да осинови куче, получава от Приюта образец на Декларация за осиновяване. След попълване и подаване на декларацията се изготвя и подписва приемно-предавателен протокол и кучето се предава на осиновителя.

Резултат от процедурата

Осиновителят е собственик на кучето и е длъжен да спазва всички изисквания и да изпълнява всички задължения, свързани с:

- издаване на паспорт на кучето;

- регистрация на кучето;

- подаване на декларация и заплащането на годишни такси по ЗМДТ за притежаване на куче;

- хуманно отношение към животното, грижа за здравето му, както и опазване живота и здравето на другите животни и хора.


User's Signature

Качена снимка

#26 Потребителят е офлайн   neofly Икона

 • Advanced Member
 • Икона
 • Покажи галерията
 • Група: Без дом
 • Мнения: 1196
 • Регистрация: 19-August 08
 • Gender:Female
 • Location:Горнослав

Публикувано: 13 January 2010 - 10:19 PM

Ами тази нормативна уредба е в сила, тогава общината нарушава ЗЗЖ.

Мисля, че трябва да се изиска общинската програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета 2008-2011 г. чрез заявление за достъп до обществена информация и ако това е валидно също в нея да се действа.

Заявление за достъп до информация: http://www.burgas.bg/bg/info/index/33

#27 Потребителят е офлайн   grima Икона

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 2525
 • Регистрация: 12-March 09
 • Gender:Female
 • Location:София

Публикувано: 14 January 2010 - 10:32 AM

Искам да помоля за повече информация за сетерката. Ако искате на ЛС.
Има ли поставена диагноза, има ли някой идея как се разбира с други животни - кучета, котки. Въобще каквото можете да ми кажете.
Там има ли изобщо шанс някой да я вземе?

User's Signature

Качена снимка

#28 Потребителят е офлайн   grima Икона

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 2525
 • Регистрация: 12-March 09
 • Gender:Female
 • Location:София

Икона за мнението  Публикувано: 15 January 2010 - 01:41 PM

Пускам умишлено нов пост с молба.
Моля ви, дайте ми информация дали може и ако да кога може да се вземе сетерката! Бих била благодарна и за повече инфо за самото куче, но едва ли там (в изолатора) има някой, който да дае такова!
Звънях на телефоните на Маргарита Пеева, които могат да се намерят в интернет, но неуспешно.
Искам да знам дали е възможно кучето да се вземе и през уикенда и най-вече - там ли е, добре ли?!!!? - като изключим факта, че е в изолатора и няма как да е добре наистина...
User's Signature

Качена снимка

#29 Потребителят е офлайн   Anuk Икона

 • северен вятър
 • Икона
 • Покажи галерията
 • Група: Без дом
 • Мнения: 5391
 • Регистрация: 27-December 07
 • Gender:Not Telling
 • Location:София

Публикувано: 15 January 2010 - 01:57 PM

няма ли някой от Бургас дето да провери
за какво кучето да седи там още седмица
като може да се вземе събота или неделя#30 Потребителят е офлайн   sarka_bs Икона

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Покажи галерията
 • Група: Потребители
 • Мнения: 174
 • Регистрация: 05-November 09
 • Gender:Not Telling
 • Location:Бургас

Публикувано: 15 January 2010 - 04:55 PM

Организация "Приятели на животните"-гр.Бургас

"Приятели на животните" - гр.Бургас, е регистрирано сдружение с нестопанска цел, сформирано от доброволци. Нашите цели са свързани изцяло с грижата, защитата на ранени животни и такива в беда, стерилизацията и задомяването на бездомните животни.
Уеб адрес: http://www.homeless-burgas.110mb.com
e-mail: novo_nachalo_@abv.bg
Ключови думи: Приятели,бездомни,приют,защита,кучета
Собственик: Миглена Иванова

на сайта мисля, че видях имената на организаторите.

#31 Потребителят е офлайн   grima Икона

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 2525
 • Регистрация: 12-March 09
 • Gender:Female
 • Location:София

Публикувано: 15 January 2010 - 04:57 PM

Направих връзка, благодаря!
User's Signature

Качена снимка

#32 Потребителят е офлайн   migla Икона

 • Advanced Member
 • Икона
 • Група: Без дом
 • Мнения: 146
 • Регистрация: 23-September 09

Публикувано: 15 January 2010 - 05:38 PM

grima, още вчера, Ви писах, с инфо за кучето, а също Ви казах, че ако сте сигурна мога да проверя да отидем в събота, а сега виждам, че днес има нов пост за същото нещо. Малко съм объркана, но дано спасите душицата! Успех!
User's Signature

Качена снимка

#33 Потребителят е офлайн   grima Икона

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 2525
 • Регистрация: 12-March 09
 • Gender:Female
 • Location:София

Публикувано: 15 January 2010 - 08:27 PM

Цитат(migla @ Jan 15 2010, 06:38 PM) <{POST_SNAPBACK}>
grima, още вчера, Ви писах, с инфо за кучето, а също Ви казах, че ако сте сигурна мога да проверя да отидем в събота, а сега виждам, че днес има нов пост за същото нещо. Малко съм объркана, но дано спасите душицата! Успех!

Migla, не съм искала да обърквам никого.
Много се радвам, че ми писа и даде информация, но така и не разбрах дали мога да дойда уикенда да взема кучето - затова търсех връзка с г-жа Пеева. Надявах се, че може да се разбере какво е точно положението и затова разпитвах допълнително. Не съм искала в никакъв случай да засягам някого! Моля те, ме разбери правилно!
Радвам се, че успях да се свържа с теб, т.к. вие ходите и помагате/храните животинките, но също така исках да говоря и с г-жата, която явно е ангажирана с помощ там и може да съдейства за по-лесното изкарване на кучицата!
Всичко, което съм направила, съм го направила идинствено с мисълта да помогна по-скоро на животното!

Като имаме конкретни новини, ще пишем ae_085.gif
User's Signature

Качена снимка

#34 Потребителят е офлайн   migla Икона

 • Advanced Member
 • Икона
 • Група: Без дом
 • Мнения: 146
 • Регистрация: 23-September 09

Публикувано: 15 January 2010 - 09:09 PM

aa_002.gif Този форум е за животинките! Всичко останало е без значение! Аз съм благодарна на желанието да помогнете на окаяното създание! В крайна сметка, това беше и причината да сложим нейни снимки тук! Нека всичко мине гладко и тя по-скоро стъпи на пътя, наречен "ново начало" !
User's Signature

Качена снимка

#35 Потребителят е офлайн   grima Икона

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 2525
 • Регистрация: 12-March 09
 • Gender:Female
 • Location:София

Публикувано: 16 January 2010 - 05:38 PM

Ако всичко е наред утре ще идем по обяд, за да извадим нежната ирландка от мизерията, в която е попаднала. След това ще се правят изследвания и тн. Засега сме намерили временен подслон за нея, за да може първо да се стабилизира. След това ще търсим нов дом за нея.

Скоро ще пишем пак.
User's Signature

Качена снимка

#36 Потребителят е офлайн   Снуупи Икона

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 485
 • Регистрация: 18-September 09
 • Gender:Female
 • Location:Бургас
 • Interests:Кучета,Дизайн,Туризъм,Фотография
 • Skype:

Публикувано: 17 January 2010 - 09:01 PM

Цитат(grima @ Jan 16 2010, 05:38 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Ако всичко е наред утре ще идем по обяд, за да извадим нежната ирландка от мизерията, в която е попаднала. След това ще се правят изследвания и тн. Засега сме намерили временен подслон за нея, за да може първо да се стабилизира. След това ще търсим нов дом за нея.

Скоро ще пишем пак.


Grima,какво стана,взехте ли момичето днес?Надявам се всичко да е наред.

User's Signature

Липсваш ми момченце, никога няма да те забравя....спи спокойно и ме чакай...там някъде пак ще се срещнем. Чарли - (27.06.1995г - 26.12.2009г)
* АЗ ПОДКРЕПЯМ *
Качена снимка

#37 Потребителят е офлайн   grima Икона

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 2525
 • Регистрация: 12-March 09
 • Gender:Female
 • Location:София

Публикувано: 17 January 2010 - 10:00 PM

Цитат(Снуупи @ Jan 17 2010, 10:01 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Цитат(grima @ Jan 16 2010, 05:38 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Ако всичко е наред утре ще идем по обяд, за да извадим нежната ирландка от мизерията, в която е попаднала. След това ще се правят изследвания и тн. Засега сме намерили временен подслон за нея, за да може първо да се стабилизира. След това ще търсим нов дом за нея.

Скоро ще пишем пак.


Grima,какво стана,взехте ли момичето днес?Надявам се всичко да е наред.


Здравейте,
днес по обед взехме момичето. Много красива и мила животина! wub.gif
Пътува много спокойно, спа почти през целия път. Пи вода, яде, беше на малка разходка, запозна се с новия си временен дом и неговите дву- и четирикраки обитатели.
Утре сутрин отиваме на лекар и ще се пускат разни изледвания и тн. Като получа инфо, веднага ще ви пиша, а и ще пусна снимки на красавицата.
Ще правим нейна тема, няма начин - сигурно заглавието ще бъде "красивата ирландка" ea_103.gif - ще търсим нов дом за момичето, важното е да е добре!

Благодаря, че пуснахте темата и снимките й тук! Това е единствения начин според мен за нея да намери нов дом - първата крачка, да напусне изолатора в Бургас, вече е направена и сега дай Боже й предстоят само хубави емоции и изживявания!

User's Signature

Качена снимка

#38 Потребителят е офлайн   Снуупи Икона

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 485
 • Регистрация: 18-September 09
 • Gender:Female
 • Location:Бургас
 • Interests:Кучета,Дизайн,Туризъм,Фотография
 • Skype:

Публикувано: 17 January 2010 - 11:19 PM

Много се радвам за нея,че излезе оттам. af_089.gif Жизнено момиче,така хвърчах след нея като я изкарах да се поразходим предният път. ab_041.gif

В най-скоро време ще пусна снимки и на други от нашите момчета и момичета от онова ужасно място...
User's Signature

Липсваш ми момченце, никога няма да те забравя....спи спокойно и ме чакай...там някъде пак ще се срещнем. Чарли - (27.06.1995г - 26.12.2009г)
* АЗ ПОДКРЕПЯМ *
Качена снимка

#39 Потребителят е офлайн   migla Икона

 • Advanced Member
 • Икона
 • Група: Без дом
 • Мнения: 146
 • Регистрация: 23-September 09

Публикувано: 20 January 2010 - 09:24 PM

Какво става с красивата ирландска сетерка? Какви са резултатите от изследванията? Как се справя? Моля, пишете нещо!
User's Signature

Качена снимка

#40 Потребителят е офлайн   grima Икона

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Група: Потребители
 • Мнения: 2525
 • Регистрация: 12-March 09
 • Gender:Female
 • Location:София

Публикувано: 21 January 2010 - 02:52 PM

Здравейте и извинявайте, че пиша чак сега.
Красивата ирландка, Кора - така я кръстихме, вчера по обяд напусна жестокият ни свят...

Сигурна съм, че първата ви реакция ще бъде да настръхнете и да се наежите, но ... прочетете цялата, макар и кратка история на Кора, най-милото куче, което някога съм имала щастието да погаля (а аз съм галила безброй много кучета)...

В неделя пътувахме от София до Бургас и около 12 часа за първи път видяхме една прекрасна ирландка, нежна и мила макар и леко объркана и незнаеща какво точно ще се случи с нея като я вземат тези непознати за нея нови хора.
Както вече писах, пътят мина идеално, тя беше спокойна и послушна. Във временния си дом тя бе приета като принцеса и веднага окупира както сърцата, така и диваните и леглата на новите хора.
В понеделник й пуснахме кръвни изследвания, резултатите показаха, че всичко е ок и от тази гледна точка няма причини за описаните ни пристъпи, които е преживяла преди. Кора се чувстваше добре и нямаше нищо, което да ни притеснява.
Във вторник срещу сряда през ноща направи няколко пристъпа непосредствено един след друг, а няколко часа по-късно, на сутринта, отново, но няколко единични. Т.к. видяхме, че кучето продължава да е много неспокойно и следващата криза е само въпрос на време, успяхме да измолим незабавен прием за скенер-изследване. В 11 часа бяхме в клиниката и в 12 й сложиха упойката и е вкараха на скенера. Непосредствено при излизане от упойката Кора влезе в следващ пристъп и й поставиха ново успокоително. Същото се повтори, тя излезе от упойката и моментално влезе в пристъп. Трябваше да изчакаме известно време да се видят резултатите от скенера. В това време лежахме до нея на пода и я държахме, а тя се мъчеше в ужасен гърч, в пълно съзнание и ужасно уплашена.
Този път всичко продължаваше ужасно дълго... Вече знаехме, че нещо не е наред и тогава дойде лекарят и потвърди най-ужасните ни подозрения. "На скенера се вижда, че има цял участък, в който липсва мозъчна тъкан. Нищо не може да се направи." Най-вероятна причина - тежка травма, може би ритник в главата преди известно време или тежки епилептични пристъпи от много време насам, които не са лекувани и са довели до постепенното саморазрушаване на мозъчната тъкан. (Моля, всичко лекари да извинят начина ми на израз ако не е точен.)
Оттам нататък всичко стана много бързо, т.к. беше наложително да се вземе незабавно решение дали ще оставим Кора мъчително да излезе по някое време от кризата и така до следващия път, който щеше да последва почти незабавно или ще я освободим от мъката.
Ми, не се поколебах. Продължавах да я прегръщам, плачех и й обещавах, че няма да изпитва повече болка и мъка...

Малко преди 14 часа Кора заспа.

Последните й дни бяха изпълнени с огромна любов, грижа и спокойствие.
Превзе сърцата на всеки, който я видя през тези няколко дни!

Благодаря на хората, които пусната темичката за кучетата в изолатора Бургас! Така стана възможно да се срещнем с Кора и й дадем шанса да разбере що е любов, а не да остане незабелязана, затворена някъде и умирайки бавано и ужасно мъчително.

Всичко друго нямам сили да коментирам в момента.
Ако ми позволите утре ще кача няколко снимки на красивата ирландка Кора, спокойна, усмихната, обичана и прекрасна.

Почивай в мир моя ирландска принцесо! Оставяш огромна празнина в сърцата и душите ни!
User's Signature

Качена снимка

 • (19 Страници) +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Последна »
 • Не можеш да публикуваш нова тема
 • Не можеш да отговаряш в тази тема

1 потребители четат тази тема
0 потребители, 1 гости, 0 анонимни